"Ahiret" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Ahiret" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 139

SURE ADI AYET
Rum (7) Onlar dünya hayatının ancak dış yönünü bilirler. Ahiret konusunda ise tamamen gaflettedirler.
Rum (16) İnkar edip âyetlerimizi ve Ahirete kavuşmayı yalanlayanlara gelince, işte onlar azabın içine atılacaklardır.
Lokman (4) Onlar; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren kimselerdir. Onlar Ahirete de kesin olarak inanırlar.
Ahzab (21) Andolsun, Allah'ın Resülünde sizin için; Allah'a ve Ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.
Ahzab (29) "Eğer Allah'ı, Resülünü ve Ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allah içinizden iyilik yapanlara büyük bir mükafat hazırlamıştır."
Ahzab (57) Şüphesiz Allah ve Resülünü incitenlere, Allah dünya ve Ahirette lanet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.9
Sebe (1) Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah'a mahsustur. Hamd Ahirette de O'na mahsustur. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.
Sebe (8) "Allah'a karşı yalan mı uydurdu, yoksa onda delilik mi var?" Hayır öyle değil! Ahirete inanmayanlar azap ve derin sapıklık içindedirler.
Sebe (21) Oysa şeytanın onlar üzerinde hiçbir hakimiyeti yoktu. Ancak Ahirete inananları, onun hakkında şüphe içinde bulunanlardan ayırt edelim diye (ona bu fırsatı verdik). Senin Rabbin her şey üzerinde hakiki bir koruyucudur.
Yasin (45) Onlara, "Önünüzde ve arkanızda olan şeylerden (dünya ve Ahirette göreceğiniz azaplardan) sakının ki size merhamet edilsin" denildiğinde yüz çevirirler.
Sad (46) Şüphesiz biz onları, Ahiret yurdunu düşünme özelliği ile (temizleyip) ihlâslı kimseler kıldık.
Zümer (45) Allah bir tek (ilah) olarak anıldığında Ahirete inanmayanların kalpleri daralır. Allah'tan başkaları (ilahları) anıldığında bakarsın sevinirler.
Zümer (26) Böylece Allah dünya hayatında onlara zilleti tattırdı. Elbette ki Ahiret azabı daha büyüktür. Keşke bilselerdi!
Zümer (9) (Böyle bir kimse mi Allah katında makbuldür,) yoksa gece vakitlerinde, secde halinde ve ayakta, Ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi? De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.
Mümin (39) "Ey kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı ancak (geçici) bir yararlanmadır. Ahiret ise ebedi olarak kalınacak yerdir."
Mümin (43) "Şüphe yok ki sizin beni tapmaya çağırdığınız şeyin ne dünya ne de Ahiret konusunda hiçbir çağrısı yoktur. Kuşkusuz dönüşümüz Allah'adır. Şüphesiz, aşırı gidenler cehennemliklerin ta kendileridir."
Fussilet (7) Onlar zekatı vermeyen kimselerdir. Onlar Ahireti de inkar ederler.
Fussilet (16) Biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o mutsuz kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgâr gönderdik. Ahiret azâbı elbette daha rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez.
Şura (20) Kim âhiret kazancını isterse, onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse, ona da istediğinden veririz, fakat onun Ahirette hiçbir payı yoktur.
Zuhruf (35) Evlerine (gümüşten) kapılar ve üzerine yaslanacakları koltuklar ve altın süslemeler yapardık. Bütün bunlar, sadece dünya hayatının geçimliğidir. Rabbinin katında Ahiret ise, O'na karşı gelmekten sakınanlarındır.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 Sonraki Sayfa >