"ET" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "ET" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 737

SURE ADI AYET
Araf (21) "Şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim" diye de onlara yemin ETti.
Araf (9) Ama kimlerin sevabı da hafif gelirse işte onlar âyETlerimize haksızlık ETmiş olmaları sebebiyle kendilerini ziyana sokanlardır.
Araf (4) Nice memlekETleri helak ETtik. Onlara azabımız gece uykusuna dalmışken, yahut gündüz istirahat halinde iken gelmişti.
Araf (5) Azabımız kendilerine geldiğinde, "(Biz bunu hak ETtik.) Gerçekten biz zalimler olmuştuk" demekten başka söyleyecekleri kalmamıştı.
Araf (188) De ki: "Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı biliyor olsaydım daha çok hayır elde ETmek isterdim ve bana kötülük dokunmazdı. Ben inanan bir kavim için sadece bir uyarıcı ve bir müjdeciyim."
Araf (194) Allah'ı bırakıp tapındıklarınızın hepsi sizin gibi(yaratılmış) kullardır. Eğer doğru söyleyenler iseniz haydi hemen onları çağırın da size cevap versinler (duanıza icabET ETsinler).
Araf (197) Allah'tan başka taptıklarınızın ise size yardım ETmeğe güçleri yETmez. Onlar kendilerine de yardım edemezler.
Araf (206) Şüphesiz Rabbin katındaki (melek)ler O'na ibadET ETmekten büyüklenmezler. O'nu tespih ederler ve yalnız O'na secde ederler.
Enfal (27) Ey iman edenler! Allah'a ve Peygamber'e hainlik ETmeyin. Bile bile kendi (aranızdaki) emanETlerinize de hainlik ETmeyin.
Enfal (34) Onlar Mescid-i Haram'dan (mü'minleri) alıkoyarken ve oranın bakımına ehil de değillerken, Allah onlara ne diye azap ETmesin? Oranın bakımına ehil olanlar ancak Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Fakat onların çoğu bilmez.
Enfal (35) Onların, Kâ'be'nin yanında duaları ıslık çalıp el çırpmaktan ibarETtir. Öyle ise (ey müşrikler) inkar ETmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı.
Enfal (38) Ey Muhammed! İnkar edenlere söyle: Eğer (iman edip, düşmanlık ve savaştan) vazgeçerlerse, geçmiş günahları bağışlanır. Eğer (düşmanlık ve savaşa) dönerlerse, öncekilere uygulanan ilahi kanun devam ETmiş olacaktır.
Enfal (52) Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Allah'ın âyETlerini inkar ETmişler, Allah da kendilerini günahları sebebiyle hemen yakalamıştı. Şüphesiz Allah kuvvETlidir, azabı çETin olandır.
Enfal (54) Bunların durumu, tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Onlar Rablerinin âyETlerini yalanlamışlar, biz de onları günahları sebebiyle helak ETmiştik ve Firavun ailesini de suda boğmuştuk. Hepsi de zalim kimselerdi.
Enfal (55) Şüphesiz Allah katında, yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü, inkar edenlerdir. Artık onlar iman ETmezler.
Enfal (58) (Antlaşma yaptığın) bir kavmin hainlik ETmesinden korkarsan, sen de antlaşmayı bozduğunu aynı şekilde onlara bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez.
Enfal (61) Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül ET. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
Enfal (65) Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik ET. Eğer içinizde sabırlı yirmi kişi bulunursa iki yüz kişiye galip gelirler. Eğer içinizde (sabırlı) yüz kişi bulunursa, inkar edenlerden bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir.
Enfal (69) Artık elde ETtiğiniz ganimETten helal ve temiz olarak yiyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamET edendir.
Enfal (71) Eğer sana hainlik ETmek isterlerse (bil ki) onlar daha önce Allah'a da hainlik ETmişlerdi de Allah onlara karşı (sana) imkan vermişti. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmET sahibidir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Sonraki Sayfa >