"ET" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "ET" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 737

SURE ADI AYET
Yunus (83) Firavun ve ileri gelenlerinin kötülük yapmaları korkusu ile kavminin küçük bir bölümünden başkası Mûsâ'ya iman ETmedi. Çünkü Firavun o yerde zorba bir kişi idi. O gerçekten aşırı gidenlerdendi.
Yunus (84) Mûsâ, "Ey kavmim! Eğer siz gerçekten Allah'a iman ETmişseniz, eğer O'na teslim olmuş kimseler iseniz, artık sadece O'na tevekkül edin" dedi.
Yunus (70) Onlar için dünyada (geçici) bir yararlanma vardır. Sonra dönüşleri bizedir. Sonra da, inkâr ETmekte olduklarına karşılık onlara şiddETli azabı tattıracağız.
Yunus (63) Onlar iman ETmiş ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır.
Yunus (51) (Onlara) "Azap gerçekleştikten sonra mı ona iman ETtiniz? Şimdi mi!? Oysa siz onu acele istiyordunuz" (denilecek).
Yunus (46) Onları tehdit ETtiğimiz şeylerin bir kısmını sana göstersek de, (göstermeden) seni vefat ETtirsek de sonunda onların dönüşü bizedir. Sonra, Allah onların yapmakta olduklarına da şahittir.
Yunus (28) Onların hepsini bir araya toplayacağımız, sonra da Allah'a ortak koşanlara, "Siz de, ortaklarınız da yerinizde bekleyin" diyeceğimiz günü düşün. Artık onların (ortak koştuklarıyla) aralarını tamamen ayırırız ve ortak koştukları derler ki: "Siz bize ibadET ETmiyordunuz."
Yunus (13) Andolsun, sizden önceki nice nesilleri peygamberleri, kendilerine apaçık deliller gETirdikleri halde (yalanlayıp) zulmETtikleri vakit helâk ETtik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız.
Yunus (4) Hepinizin dönüşü ancak onadır. Allah bunu bir gerçek olarak vadETmiştir. Şüphesiz o başlangıçta yaratmayı yapar sonra, iman edip salih ameller işleyenleri adalETle mükafatlandırmak için onu (yaratmayı) tekrar eder. Kafirlere gelince, inkar ETmekte olduklarından dolayı, onlar için kaynar sudan bir içki ve elem dolu bir azap vardır.
Hud (2) Elif Lâm Râ. Bu Kur'an; âyETleri, hüküm ve hikmET sahibi (bulunan ve her şeyden) hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem (eksiksiz, sağlam ve açık) kılınmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk ETmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. (De ki:) "Şüphesiz ben size O'nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim."
Hud (8) Andolsun, biz onlardan azabı belirli bir süreye kadar geciktirsek, o zaman da mutlaka "Onu ne alıkoyuyor?" derler. İyi bilin ki, azap onlara geleceği gün, kendilerinden bir daha uzaklaştırılmaz ve alay ETmekte oldukları şey, kendilerini çepeçevre kuşatmış olur.
Hud (26) "Allah'tan başkasına ibadET ve kulluk ETmeyin. Doğrusu ben sizin adınıza elem dolu bir günün azabından korkuyorum."
Hud (32) Dediler ki: "Ey Nûh! Bizimle tartıştın ve tartışmayı uzattın. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi kendisiyle bizi tehdit ETtiğin azabı gETir."
Hud (36) Nûh'a vahyolundu ki: "Kavminden daha önce iman ETmiş olanlardan başka, artık hiç kimse iman ETmeyecek. O halde, onların yapmakta oldukları şeylerden dolayı üzülme."
Hud (38) (Nûh) gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler her ne zaman yanına uğrasalar, onunla alay ediyorlardı. Dedi ki: "Bizimle alay ediyorsanız, sizin bizimle alay ETtiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz."
Hud (40) NihayET emrimiz gelip, tandır kaynamaya başlayınca (sular coşup taşınca) Nûh'a dedik ki: "Her cins canlıdan (erkekli dişili) birer çift, bir de kendileri hakkında daha önce hüküm verilmiş olanlar dışındaki âilen ile iman edenleri ona yükle." Ama, onunla beraber sadece pek az kimse iman ETmişti.
Hud (43) O, "Ben, kendimi sudan koruyacak bir dağa sığınacağım" dedi. Nûh, "Bugün Allah'ın rahmET ETtikleri hariç, onun azabından korunacak hiç kimse yoktur" dedi. Derken aralarına dalga giriverdi de oğlu boğulanlardan oldu.
Hud (57) "Eğer yüz çevirirseniz; bilin ki ben, benimle gönderileni size tebliğ ETtim. Rabbim (dilerse) sizden başka bir kavmi sizin yerinize gETirir ve siz ona bir zarar veremezsiniz. Şüphesiz Rabbim, her şeyi koruyup gözETendir."
Hud (58) Helâk emrimiz gelince, Hûd'u ve beraberindeki iman ETmiş olanları, tarafımızdan bir rahmETle kurtardık. Onları ağır bir azaptan kurtardık.
Hud (59) İşte Âd kavmi! Rablerinin âyETlerini inkâr ETtiler. Onun peygamberlerine karşı geldiler ve inatçı her zorbanın emrine uydular!
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Sonraki Sayfa >