"ET" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "ET" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 737

SURE ADI AYET
Hud (60) Onlar, hem bu dünyada, hem de kıyamET gününde lanETe uğratıldılar. Biliniz ki Âd kavmi, Rablerini inkâr ETti. (Yine) biliniz ki Hûd'un kavmi Âd Allah'ın rahmETinden uzaklaştı.
Hud (66) (Helâk) emrimiz geldiğinde Salih'i ve beraberindeki iman ETmiş olanları tarafımızdan bir rahmETle helaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmET sahibidir.
Hud (68) Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semûd kavmi Rablerini inkâr ETti. (Yine) biliniz ki Semûd kavmi Allah'ın rahmETinden uzaklaştı.
Hud (78) Kavmi, (konuklarıyla çirkin ilişkide bulunmak üzere) ona doğru koşa koşa geldiler. Zaten onlar önceden de bu tür çirkin işleri yapıyorlardı. Lût dedi ki: "Ey Kavmim! İşte kızlarım. Onlar(la nikahlanmanız) sizin için daha temizdir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve konuklarıma karşı beni rezil ETmeyin. İçinizde hiç aklı başında bir adam yok mu?"
Hud (87) Dediler ki: "Ey Şu'ayb! Babalarımızın taptığını, yahut mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk ETmemizi sana namazın mı emrediyor. Oysa sen gerçekten yumuşak huylu ve aklı başında bir adamsın."
Hud (88) Şu'ayb şöyle dedi: "Ey kavmim! Söyleyin bakayım, ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzere isem ve katından bana güzel bir rızık vermişse!... Ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yETtiğince (sizi) düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben sadece ona tevekkül ETtim ve sadece ona yöneliyorum."
Hud (115) SabrET! Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi ETmez.
Hud (117) Rabbin, halkları salih ve ıslah edici kimseler iken memlekETleri zulmederek helak ETmez.
Hud (119) Rabbin dileseydi insanları (aynı inanca bağlı) tek bir ümmET yapardı. Fakat Rabbinin merhamET ETtikleri müstesna, onlar ihtilafa devam edeceklerdir. Zaten onları bunun için yarattı. Rabbinin, "Andolsun ki cehennemi hem cinlerden, hem insanlardan (suçlularla) dolduracağım" sözü kesinleşti.
Hud (121) İman ETmeyenlere de ki: "Elinizden geleni yapın, biz de yapacağız."
Hud (123) Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler ona döndürülür. Öyle ise ona kulluk ET ve ona tevekkül ET. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.
Yusuf (23) Evinde bulunduğu kadın (gönlünü ona kaptırıp) ondan arzuladığı şeyi elde ETmek istedi ve kapıları kilitleyerek "Haydi gelsene!" dedi. O ise, "Allah'a sığınırım, çünkü o (kocan) benim efendimdir, bana iyi baktı. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler" dedi.
Yusuf (26) Yûsuf, "O benden arzusunu elde ETmek istedi" dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik ETti: "Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir, O (Yûsuf) yalancılardandır."
Yusuf (33) Yûsuf, "Ey Rabbim! Zindan bana, bunların beni dâvET ETtiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum" dedi.
Yusuf (34) Rabbi onun duasını kabul ETti ve kadınların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı. Şüphesiz ki o, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
Yusuf (52) (Yûsuf), "Benim böyle yapmam, Aziz'in; yokluğunda, benim kendisine hainlik ETmediğimi ve Allah'ın, hainlerin tuzaklarını başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi" dedi.
Yusuf (53) "Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü Rabbimin merhamET ETtiği hariç, nefis aşırı derecede kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamET edendir" dedi.
Yusuf (56) Böylece Yûsuf'a, dilediği yerde oturmak üzere ülkede imkan ve iktidar verdik. Biz rahmETimizi istediğimize veririz ve iyi davrananların mükâfatını zayi ETmeyiz.
Yusuf (67) Sonra da, "Ey oğullarım! Bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden uzaklaştıramam. Hüküm ancak Allah'ındır. Ben ona tevekkül ETtim.5 Tevekkül edenler de yalnız ona tevekkül ETsinler" dedi.
Yusuf (77) Dediler ki: "Eğer o çalmışsa, daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı." Yûsuf bunu içinde sakladı ve onlara belli ETmedi. İçinden, "Siz kötü bir durumdasınız; anlattığınızı Allah çok daha iyi biliyor" dedi.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Sonraki Sayfa >