"ET" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "ET" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 737

SURE ADI AYET
Yusuf (81) "Siz babanıza dönün ve deyin ki: "Ey babamız! Şüphesiz oğlun hırsızlık ETti, biz ancak bildiğimize şahitlik ETtik. (Sana söz verdiğimiz zaman) gaybı (oğlunun hırsızlık edeceğini) bilemezdik."
Yusuf (90) Kardeşleri, "Yoksa sen, sen Yûsuf musun?" dediler. O da, "Ben Yûsuf'um, bu da kardeşim. Allah bize iyilikte bulundu. Çünkü, kim kötülükten sakınır ve sabrederse şüphesiz Allah iyilik yapanların mükafatını zayi ETmez" dedi.
Yusuf (103) Sen ne kadar şiddETle arzu ETsen de insanların çoğu inanacak değillerdir.
Rad (17) O, gökten su indirdi de dereler kendi ölçülerince dolup aktı ve sel üste çıkan köpüğü aldı götürdü. Süs eşyası veya yararlanılacak bir şey elde ETmek için ateşte erittikleri şeylerden de böyle köpük olur. İşte Allah, hak ile batıla böyle misal gETirir. Köpüğe gelince sönüp gider. İnsanlara yararlı olan ise yerde kalır. İşte Allah böyle misaller verir.
Rad (30) (Ey Muhammed!) Böylece seni, kendilerinden önce nice ümmETlerin geçmiş olduğu bir ümmETe gönderdik ki, onlar Rahmân'ı inkar ederken sana vahyETtiğimizi kendilerine okuyasın. De ki: "O, benim Rabbimdir. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Ben yalnız O'na tevekkül ETtim, dönüşüm de yalnız O'nadır."
Rad (33) Herkesin kazandığını görüp gözETen Allah inkâr edilir mi? Halbuki onlar, Allah'a ortaklar koştular. De ki: "Onların isimlerini açıklayın. Yoksa siz (bununla) O'na yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber vermiş olacaksınız, yoksa boş söz mü ETmiş olacaksınız?" Hayır inkâr edenlere hileleri güzel gösterildi ve onlar doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola ilETecek yoktur.
Rad (36) Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilen Kur'an ile sevinirler. Fakat (senin aleyhinde olan) gruplardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki: "Ben ancak Allah'a kulluk ETmek ve O'na ortak koşmamakla emrolundum. Ben yalnız O'na çağırıyorum ve dönüşüm de yalnız O'nadır."
Rad (40) Onlara vadETtiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de, (göstermeden) senin ruhunu alsak da senin görevin sadece tebliğ ETmektir. Hesap görmek ise bize aittir.
Rad (41) Onlar, bizim yeryüzüne (kudrETimizle) gelip onu ETrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah hükmeder. Onun hükmünü bozacak hiçbir kimse yoktur. O, hesabı çabuk görendir.
Hicr (68) Lût dedi ki: "Şüphesiz bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil ETmeyin."
Hicr (63) Dediler ki: "EvET, fakat biz sana (kavminin) şüphe ETmekte olduğu azabı gETirdik."
Hicr (60) Lût'un ailesi başka (Onlar suçlu değillerdir). Lût'un karısı dışında onların hepsini kurtaracağız. Biz onun geride kalanlardan olmasını takdir ETtik."
Hicr (18) Ancak kulak hırsızlığı eden olursa, onu da parlak bir ateş takip ETmektedir.
Hicr (4) Helâk ETtiğimiz her memlekETin mutlaka bilinen bir yazısı (belli vakti) vardır.
İbrahim (8) Mûsâ şöyle dedi: "Siz ve yeryüzünde bulunanların hepsi nankörlük ETseniz de gerçek şu ki, Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layık olandır."
İbrahim (11) Peygamberleri onlara dedi ki: "Biz ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine (peygamberlik) nimETini bahşeder. Allah'ın izni olmadıkça bizim size bir delil gETirmemiz haddimize değil. Mü'minler ancak Allah'a tevekkül ETsinler."
İbrahim (12) "Allah bize yollarımızı dosdoğru göstermişken, biz ne diye ona tevekkül ETmeyelim? Bize yaptığınız eziyETe elbETte katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül ETsinler."
İbrahim (22) İş bitirilince şeytan da diyecek ki: "Şüphesiz Allah size gerçek olanı söz verdi. Ben de size söz verdim ama yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım, siz de hemen bana geliverdiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben, daha önce sizin, beni Allah'a ortak koşmanızı kabul ETmemiştim. Şüphesiz, zalimlere elem dolu bir azap vardır."
İbrahim (44) (Ey Muhammed!) İnsanları, kendilerine azabın geleceği gün ile uyar. Zira o gün zalimler, "Ey Rabbimiz! Yakın bir süreye kadar bizi ertele de senin çağrına uyalım ve peygamberlerin izinden gidelim" diyecekler. Onlara şöyle denilecek: "Daha önce siz, sonunuzun gelmeyeceğine yemin ETmemiş miydiniz?"
Hicr (85) Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmETe uygun olarak yarattık. KıyamET günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörü ile muamele ET.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Sonraki Sayfa >