"ET" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "ET" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 737

SURE ADI AYET
Kehf (106) İşte böyle. İnkar ETmeleri, âyETlerimi ve Peygamberlerimi alay konusu yapmaları yüzünden onların cezası cehennemdir.
Kehf (109) De ki: "Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave ETsek (denizlere deniz katsak); Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi."
Meryem (11) Derken Zekeriya ibadET yerinden halkının karşısına çıktı. (Konuşmak istedi, konuşamadı) ve onlara "Sabah akşam Allah'ı tespih edin" diye işarET ETti.
Meryem (18) Meryem, "Senden, Rahmân'a sığınırım. Eğer Allah'tan çekinen biri isen (bana kötülük ETme)" dedi.
Meryem (21) Cebrail, "EvET, öyle. Rabbin diyor ki: O benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmET kılmak için böyle takdir ETtik. Bu zaten (ezelde) hükme bağlanmış bir iştir" dedi.
Meryem (29) Bunun üzerine (Meryem, çocukla konuşun diye) ona işarET ETti. "Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz?" dediler.
Meryem (39) Onları, gaflET içinde bulunup iman ETmezlerken işin bitirileceği o pişmanlık günüyle uyar.
Meryem (48) "Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabb'ime ibadET ediyorum. Rabbime ibadET ETmekle de mutsuz olmayacağımı umuyorum."
Meryem (50) Onlara rahmETimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dili var ETtik (güzel bir söz ile anılmalarını temin ETtik).
Meryem (61) Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cennETe, Rahmân'ın, kullarına gıyaben vaad ETtiği "Adn" cennETlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz onun va'di kesinlikle gerçekleşir.
Meryem (65) (Allah) göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde, O'na ibadET ET ve O'na ibadET ETmede sabırlı ol. Hiç, O'nun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun?
Meryem (74) Biz onlardan önce, mal-mülk ve görünümü daha güzel olan nice nesilleri helak ETtik.
Meryem (84) Ey Muhammed! Şu halde onların azaba uğramalarını istemekte acele ETme. Biz onlar için ancak (takdir ETtiğimiz günleri) sayıp durmaktayız.
Meryem (91) Rahman'a çocuk isnat ETmelerinden dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecektir!
Meryem (98) Biz onlardan önce nice nesilleri helak ETtik. Onlardan hiçbirini hissediyor yahut onların bir fısıltısını olsun işitiyor musun?
Ta Ha (14) "Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadET ET ve beni anmak için namaz kıl."
Ta Ha (15) "KıyamET mutlaka gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye, neredeyse onu gizleyecek (geleceğinden hiç söz ETmeyecek)tim."
Ta Ha (32) "Onu işime ortak ET."
Ta Ha (38) "Hani annene ilham edilmesi gereken şeyleri ilham ETmiştik:"
Ta Ha (47) "Ona gidin ve şöyle deyin: ‘Şüphesiz biz Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını (serbest bırak ve) bizimle gönder. Onlara işkence ETme. Sana Rabbinin katından bir mucize gETirdik. Selam, doğru yola uyanlara olsun.' "
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Sonraki Sayfa >