"ET" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "ET" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 737

SURE ADI AYET
Ta Ha (72) Sihirbazlar şöyle dediler: "Bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni asla tercih ETmeyeceğiz. Artık sen vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hüküm verirsin."
Ta Ha (77) (Firavun'un imana yanaşmaması üzerine) Mûsâ'ya, "Kullarımı (İsrailoğullarını) geceleyin (Mısır'dan) yürütüp çıkar. Yakalanmaktan korkmaksızın, endişe ETmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç" diye vahyETtik.
Ta Ha (91) Onlar da, "Mûsâ bize dönünceye kadar buzağıya ibadET ETmeye devam edeceğiz" dediler.
Ta Ha (114) Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele ETme. "Rabbim! İlmimi arttır" de.
Ta Ha (121) Bunun üzerine onlar (Adem ve eşi Havva) o ağacın meyvesinden yediler. Bu sebeple ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennET yaprağından üzerlerine örtmeye başladılar. Adem Rabbine isyan ETti ve yolunu şaşırdı.
Ta Ha (122) Sonra Rabbi onu seçti, tövbesini kabul ETti ve ona doğru yolu gösterdi.
Ta Ha (128) Yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak ETmiş olmamız, onları doğru yola ilETmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibrETler vardır.
Ta Ha (130) O halde, onların söylediklerine sabrET ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tespih ET. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tespih ET ki hoşnut olasın
Ta Ha (132) Ailene namazı emrET ve kendin de ona devam ET. Senden rızık istemiyoruz. Sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır.
Ta Ha (134) Eğer biz onları o Kur'an'dan önce bir azap ile helâk ETseydik mutlaka, "Ey Rabbimiz! Keşke bize bir peygamber gönderseydin de alçalıp rezil olmadan önce âyETlerine uysaydık" derlerdi.
Enbiya (6) Onlardan önce helak ETtiğimiz hiçbir memlekET halkı iman ETmedi de şimdi bunlar mı iman edecekler?
Enbiya (9) Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine gETirdik. Kendilerini ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddi aşanları ise helak ETtik.
Enbiya (15) Biz onları biçilmiş ekin, sönmüş ateş gibi yapıncaya kadar bu feryatları devam ETti.
Enbiya (28) Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de (yaptıklarını da yapacaklarını da) bilir. Onlar onun razı olduğu kimselerden başkasına şefaat ETmezler ve hepsi onun korkusuyla titrerler.
Enbiya (37) İnsan çok aceleci (tezcanlı) yaratılmıştır. Size yakında âyETlerimi göstereceğim. Şimdi acele ETmeyin.
Enbiya (58) Derken (İbrahim) belki kendisine başvururlar diye içlerinden bir büyüğü bırakarak onları (putları) paramparça ETti.
Enbiya (76) (Ey Muhammed!) Nûh'u da hatırla. Hani o daha önce dua ETmişti de biz onun duasını kabul ederek, kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan (tufandan) kurtarmıştık.
Enbiya (77) ÂyETlerimizi yalanlayanlara karşı ona yardım ETmiştik. Şüphesiz onlar kötü bir toplumdu. Bu yüzden biz de onları topyekün suda boğduk.
Enbiya (79) Biz hüküm vermeyi Süleyman'a kavratmıştık. Zaten her birine hükümranlık ve ilim vermiştik. Dâvûd ile birlikte, Allah'ı tespih ETmeleri için dağları ve kuşları onun emrine verdik. Bunları yapan biz idik.
Enbiya (83) Eyyûb'u da hatırla. Hani o Rabbine, "Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhamETlilerin en merhamETlisisin" diye niyaz ETmişti.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Sonraki Sayfa >