"ET" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "ET" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 737

SURE ADI AYET
Furkan (2) O, göklerin ve yeryüzünün mülkü (hükümranlığı) kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O her şeyi yaratmış ve yarattığı O şeyleri bir ölçüye göre takdir ETmiştir.
Furkan (4) İnkar edenler, "Bu Kur'an, Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Başka bir topluluk da bu konuda ona yardım ETmiştir" dediler. Böylece onlar haksız ve asılsız bir söz uydurdular.
Furkan (36) Onlara, "ÂyETlerimizi yalanlayan topluluğa gidin" dedik. NihayET o kavmi yerle bir ETtik.
Furkan (38) Âd ve Semûd kavimlerini, Ress halkını ve bunların arasında pek çok nesilleri de helak ETtik.
Furkan (52) Öyle ise kafirlere itaat ETme, onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir mücadele ver.
Furkan (58) Sen, o ölümsüz ve daima diri olana (Allah'a) tevekkül ET. O'nu her türlü övgüyle yücelterek tesbih ET. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak O yETer!
Furkan (68) Onlar, Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk ETmeyen, haksız yere, Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina ETmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar.
Furkan (72) Onlar, yalana şahitlik ETmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman, vakar ve hoşgörü ile geçip gidenlerdir.
Şuara (25) Firavun, ETrafındakilere (alaycı bir ifade ile) "dinlemez misiniz?" dedi.
Şuara (67) Bunda şüphesiz bir ibrET vardır. Ama pek çokları iman ETmiş değillerdi.
Şuara (103) ElbET bunda bir ibrET vardır. Onların çoğu iman ETmiş değillerdi.
Şuara (121) Şüphesiz bunda bir ibrET vardır. Onların çoğu ise iman ETmiş değillerdir.
Şuara (139) Böylece onlar Hûd'u yalanladılar. Biz de bu yüzden onları helak ETtik. Şüphesiz bunda bir ibrET vardır. Onların çoğu ise iman ETmiş değillerdir.
Şuara (152) "Yeryüzünde ıslaha çalışmayıp fesat çıkaran haddi aşmışların emrine itaat ETmeyin."
Şuara (158) Böylece onları azap yakaladı. Şüphesiz bunda bir ibrET vardır. Onların çoğu ise iman ETmiş değillerdir.
Şuara (172) Sonra diğerlerini helâk ETtik.
Şuara (174) Şüphesiz bunda büyük bir ibrET vardır. Onların çoğu ise iman ETmiş değillerdir.
Şuara (190) Şüphesiz bunda bir ibrET vardır. Onların çoğu ise iman ETmiş değillerdir.
Şuara (208) Biz hiçbir memlekETi uyarıcıları olmadıkça helak ETmedik.
Şuara (219) Namaza kalktığında seni ve secde edenler arasında dolaşmanı gören; mutlak güç sahibi, çok merhamETli olan Allah'a tevekkül ET.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Sonraki Sayfa >