"ET" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "ET" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 737

SURE ADI AYET
Neml (14) Kendileri de bunların hak olduklarını kesin olarak bildikleri halde sırf zalimliklerinden ve büyüklük taslamalarından ötürü onları inkar ETtiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak!
Neml (19) Süleyman, onun bu sözüne tebessüm ile gülerek dedi ki: "Ey Rabbim! Beni; bana ve ana-babama verdiğin nimETlere şükrETmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk ET ve beni rahmETinle salih kullarının arasına kat!"
Neml (25) "Göklerde ve yerde gizli olanı ortaya çıkaran, sizin gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri bilen Allah’a secde ETmesinler diye (şeytan onları yoldan çıkarmış.)"
Neml (36) (Elçilerin sözcüsü) Süleyman’ın huzuruna gelince, Süleyman ona şöyle dedi: "Siz beni mal ile desteklemek (ve böylece ETkilemek) mi istiyorsunuz? Oysa Allah’ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Fakat hediyenizle ancak siz sevinirsiniz."
Neml (44) Ona "köşke gir" denildi. Köşkü görünce onu(zeminini) derin bir su sandı ve ETeklerini topladı. Süleyman ona "Bu, (zemini) billurdan döşenmiş bir köşktür" dedi. Belkıs, "Ey Rabbim! Şüphesiz ben nefsime zulmETmiştim. Şimdi ise Süleyman ile birlikte âlemlerin Rabbi olan Allah’a teslim oldum" dedi.
Neml (51) Bak onların tuzaklarının sonucu nasıl oldu: Biz onları ve kavimlerini topyekün helak ETtik.
Neml (57) Biz de onu ve ailesini kurtardık. Ancak karısı başka. Onun geride kalıp helak olmasını takdir ETtik.
Neml (62) Yahut kendisine dua ETtiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile birlikte başka ilah mı var!? Ne kadar az düşünüyorsunuz!
Neml (79) Öyle ise Allah’a tevekkül ET. Çünkü sen apaçık bir hak üzere bulunuyorsun.
Neml (86) Onlar görmüyorlar mı ki biz geceyi içinde rahat ETsinler diye, gündüzü de (her şeyi) gösterici (aydınlık) olarak yarattık. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbETte (Allah varlığını gösteren) deliller vardır.
Kasas (7) Mûsâ'nın annesine, "Onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize (Nil'e) bırak, korkma, üzülme. Çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız" diye ilham ETtik.
Kasas (11) Annesi, Mûsâ'nın kız kardeşine, "Onu takip ET" dedi. O da Mûsâ'yı, onlar farkına varmadan uzaktan gözledi.
Kasas (18) Korkarak, ETrafı gözETleyerek şehirde sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen yine feryat ederek ondan yardım istiyordu. Mûsâ da ona, "Belli ki sen azgın bir kimsesin" dedi.
Kasas (21) Mûsâ korku içinde ETrafı gözETleyerek şehirden çıktı ve "Ey Rabbim! Beni bu zalim kavimden kurtar" dedi.
Kasas (43) Andolsun, ilk nesilleri yok ETtikten sonra Mûsâ'ya -düşünüp ibrET alsınlar diye- insanların kalp gözünü açan deliller ve bir hidayET rehberi, bir rahmET olarak Kitab'ı (Tevrat'ı) verdik.
Kasas (48) Onlara katımızdan gerçek gelince, "Mûsâ'ya verilen (mucize)lerin benzeri niçin buna da verilmedi" dediler. Onlar daha önce Mûsâ'ya verilen (mucize)leri inkar ETmemişler miydi? Onlar, "İki sihirbaz birbirlerine destek oluyor" dediler. "Biz hepsini inkar ediyoruz" dediler.
Kasas (58) Biz nimETler içinde şımaran nice memlekET halkını helak ETmişizdir. İşte kendilerinden sonra içlerinde pek az oturulmuş yurtları! (O yurtlara) biz varis olduk, biz.
Kasas (59) Rabbin, ülkelerin merkezî yerlerine, kendilerine âyETlerimizi okuyan bir peygamber göndermedikçe memlekETleri helak edici değildir. Zaten biz, halkları zalim olmadıkça memlekETleri helak ETmeyiz.
Kasas (62) Allah'ın onlara seslenerek, "Hani benim, var olduğunu iddia ETtiğiniz ortaklarım?" diyeceği günü hatırla!
Kasas (74) Allah'ın, onlara seslenerek, "Hani benim, var olduğunu iddia ETtiğiniz ortaklarım"? diyeceği günü hatırla.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Sonraki Sayfa >