"ET" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "ET" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 737

SURE ADI AYET
Kasas (76) Şüphesiz Kârûn, Mûsâ'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık ETti. Biz ona, anahtarlarını (bile taşımak) güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani, kavmi kendisine şöyle demişti: "Böbürlenme! Çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez."
Kasas (78) Kârûn, "Bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir" dedi. O, Allah'ın kendinden önceki nesillerden, ondan daha kuvvETli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak ETmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulukları kesinleşmiş olanlara günahları konusunda soru sorulmaz (Çünkü Allah hepsini bilir).
Kasas (88) Sen Allah ile beraber başka bir ilaha ibadET ETme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz.
Ankebut (3) Andolsun, biz onlardan öncekileri de imtihan ETmiştik. Allah doğru söyleyenleri de mutlaka bilir, yalancıları da mutlaka bilir.
Ankebut (5) Her kim Allah'a kavuşmayı umarsa, bilsin ki Allah'ın tayin ETtiği o vakit elbETte gelecektir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
Ankebut (6) Her kim cihad ederse, ancak kendisi için cihad ETmiş olur. Şüphesiz Allah âlemlere muhtaç değildir.
Ankebut (8) Biz insana, ana-babasına iyilik ETmesini emrETtik. ŞâyET onlar seni, hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat ETme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim.
Ankebut (26) Bunun üzerine Lût, ona (İbrahim'e) iman ETti. İbrahim, "Ben, Rabbime (gitmemi emrETtiği yere) hicrET edeceğim. Şüphesiz o mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmET sahibidir" dedi.
Ankebut (30) (Lût) "Ey Rabbim! Şu bozguncu kavme karşı bana yardım ET" dedi.
Ankebut (34) Şüphesiz biz, bu memlekET halkı üzerine, fasıklık ETtiklerinden dolayı gökten bir azap indireceğiz.
Ankebut (38) Ad ve Semûd kavimlerini de helak ETtik. Bu, onların (harap olmuş) yurtlarından size besbelli olmuştur. Şeytan onlara işlerini süslemiş ve onları doğru yoldan alıkoymuştur. Halbuki onlar gözü açık kimselerdi.
Ankebut (39) Kârûn'u, Firavun'u ve Hâmân'ı da helak ETtik. Andolsun, Mûsâ kendilerine apaçık mucizeler gETirmişti de yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Oysa bizi geçip (azabımızdan) kurtulamazlardı.
Ankebut (66) Kendilerine verdiğimiz nimETlere nankörlük ETsinler ve bir süre daha faydalansınlar bakalım! İleride bilecekler.
Rum (9) (Yine) onlar, yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha kuvvETli idiler. Yeryüzünü sürüp işlemişler ve orayı kendilerinin imar ETtiğinden daha çok imar ETmişlerdi. Onlara da peygamberleri apaçık deliller gETirmişlerdi. Allah onlara asla zulmediyor değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.
Rum (10) Sonra, Allah'ın âyETlerini yalanladıkları ve onlarla alay ETmekte oldukları için, kötülük işleyenin sonu daha da kötü oldu.
Rum (21) Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamET var ETmesi de onun (varlığının ve kudrETinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbETte ibrETler vardır.
Rum (34) Kendilerine verdiğimiz nimETleri inkar ETsinler bakalım! Haydi (şimdilik) yararlanın, ama yakında bileceksiniz.
Rum (47) Andolsun, senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler gETirdiler. Biz de suç işleyenlerden intikam aldık. Mü'minlere yardım ETmek ise üzerimizde bir haktır.
Rum (51) Andolsun, eğer (ekinlerine zararlı) bir rüzgar göndersek de o ekini sararmış görseler, ardından mutlaka nankörlük ETmeye başlarlar.
Lokman (16) (Lokmân öğütlerine şöyle devam ETti:) "Yavrum! Şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde, yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa, Allah onu çıkarır gETirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir, (herşeyden) hakkıyla haberdar olandır."
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Sonraki Sayfa >