"ET" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "ET" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 737

SURE ADI AYET
Lokman (15) "Eğer, hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa, onlara itaat ETme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim."
Secde (10) (Kâfirler dediler ki:) "Biz toprakta yok olduktan sonra mı, biz mi yeniden yaratılacakmışız? Hayır, onlar Rablerine kavuşmayı inkar ETmektedirler.
Secde (16) Onlar, korkarak ve ümid ederek Rablerine ibadET ETmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar.
Secde (26) Yurtlarında gezip dolaştıkları nice nesilleri helak ETmiş olmamız onlar için yol gösterici olmadı mı? Şüphesiz bunda ibrETler vardır. Hâlâ duymayacaklar mı?
Secde (29) De ki, "FETih (KıyamET) günü, inkar edenlere iman ETmeleri fayda vermeyecektir. Onlara göz de açtırılmayacaktır."
Ahzab (1) Ey Peygamber! Allah'a karşı gelmekten sakın. Kâfirlere ve münafıklara itaat ETme. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmET sahibidir.
Ahzab (3) Allah'a tevekkül ET, vekil olarak Allah yETer.
Ahzab (19) Şüphesiz Allah içinizden, savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine, "Bize gelin" diyenleri biliyor. Size katkıda cimri davranarak savaşa pek az gelirler. Korku geldiğinde ise, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de ganimETe karşı aşırı düşkünlük göstererek sizi keskin dillerle incitirler. İşte onlar iman ETmediler. Allah da onların amellerini boşa çıkardı. Bu Allah'a kolaydır.
Ahzab (22) Mü'minler düşman birliklerini görünce, "İşte bu Allah'ın ve Resülünün bize vaad ETtiği şeydir. Allah ve Resülü doğru söylemişlerdir" dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyETlerini artırmıştır.
Ahzab (24) Bunun böyle olması Allah'ın, doğruları, doğrulukları sebebiyle mükafatlandırması, dilerse münafıklara azap ETmesi yahut onların tövbesini kabul ETmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamET edendir.
Ahzab (37) Hani sen Allah'ın kendisine nimET verdiği, senin de (azat ETmek surETiyle) iyilikte bulunduğun kimseye, "Eşini nikahında tut (onu boşama) ve Allah'tan sakın" diyordun. İçinde, Allah'ın ortaya çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Zeyd eşinden yana isteğini yerine gETirince (eşini boşayınca), onu seninle evlendirdik ki, eşlerinden yana isteklerini yerine gETirdiklerinde (onları boşadıklarında), evlatlıklarının eşleriyle evlenmeleri konusunda mü'minlere bir zorluk olmasın. Allah'ın emri mutlaka yerine gETirilmiştir.
Ahzab (48) Kâfirlere ve münafıklara itaat ETme! Onların eziyETlerine aldırma ve Allah'a tevekkül ET. Vekil olarak Allah yETer.
Ahzab (53) Ey iman edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin (vakitli vakitsiz) Peygamber'in evlerine girmeyin, çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. SohbET için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız Peygamber'i rahatsız ETmekte, fakat o sizden de çekinmektedir. Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz ,hem de onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın Resûlüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra hanımlarını nikahlamanız ebediyyen söz konusu olamaz. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır.
Ahzab (57) Şüphesiz Allah ve Resülünü incitenlere, Allah dünya ve ahirETte lanET ETmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.9
Ahzab (64) Şüphesiz Allah kâfirlere lanET ETmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır.
Ahzab (67) Yine şöyle diyecekler: "Ey Rabbimiz! Biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ETtik de bizi yoldan saptırdılar."
Ahzab (72) Şüphesiz biz emanETi göklere, yere ve dağlara teklif ETtik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir.
Ahzab (73) Allah, münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap ETmek; mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul ETmek için insana emanETi yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamET edendir.
Sebe (17) NimETlere karşı nankörlük ETmeleri sebebiyle onları işte böyle cezalandırdık. Biz (bu şekilde) ancak nankörleri cezalandırırız.
Sebe (19) Onlar ise, "Ey Rabbimiz! Yolculuğumuzun konakları arasını uzaklaştır" dediler ve kendilerine zulmETtiler. Biz de onları ibrET kıssalarına çevirdik ve kendilerini darmadağın ETtik. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibrETler vardır.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Sonraki Sayfa >