"ET" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "ET" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 737

SURE ADI AYET
Saffat (46) Onların ETrafında cennET pınarından doldurulmuş, berrak ve içenlere lezzET veren kadehler dolaştırılır.
Saffat (116) Onlara yardım ETtik de onlar galip gelenler oldular.
Saffat (136) Sonra da diğerlerini yok ETtik.
Saffat (148) NihayET onlar iman ETtiler. Biz de onları bir süreye kadar geçindirdik.
Saffat (153) Yoksa Allah kızları erkeklere tercih mi ETti?
Saffat (170) Fakat (kitap gelince) onu inkar ETtiler. Yakında (sonlarının ne olacağını) bilecekler.
Sad (3) Biz onlardan önce nice nesilleri helak ETtik. Onlar da feryat ETtiler, ama artık kurtuluş zamanı değildi.
Sad (19) Kendisiyle birlikte tesbih ETsinler diye biz, dağları ve toplanıp gelen kuşları Dâvûd'un emrine verdik. Onların her biri Allah'a yönelmişlerdi.
Sad (22) Hani Dâvûd'un yanına girmişlerdi de Dâvûd onlardan korkmuştu. Onlar, "Korkma! Biz, iki davacı grubuz. Birimiz diğerine haksızlık ETmiştir. Aramızda adalETle hükmET. ZulmETme ve bizi hak yola ilET" dediler.
Sad (24) Davud dedi ki: "Andolsun, senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemek surETiyle sana zulmETmiştir. Esasen ortakların pek çoğu birbirine haksızlık eder. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar da pek azdır." Dâvûd bizim kendisini imtihan ETtiğimizi anladı. Derken Rabbinden bağışlama diledi, eğilerek secdeye kapandı ve Allah'a yöneldi.
Sad (34) Andolsun, biz Süleyman'ı imtihan ETtik. Tahtının üstüne bir cesET bıraktık. Sonra tövbe edip bize yöneldi.
Zümer (66) Hayır, yalnız Allah'a ibadET ET ve şükredenlerden ol.
Zümer (64) De ki: "Ey cahiller! Siz bana Allah'tan başkasına ibadET ETmemi mi emrediyorsunuz?"
Zümer (51) NihayET kazandıkları şeylerin kötülükleri onlara isabET ETmişti. Onlardan zulmedenler var ya, kazandıkları şeylerin kötülükleri onlara isabET edecektir. Onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir.
Zümer (48) (Dünyada) kazandıkları şeylerin kötülükleri karşılarına çıkmış, alay ETmekte oldukları şey onları kuşatmıştır.
Zümer (47) Eğer yeryüzünde bulunan her şey tümüyle ve onlarla beraber bir o kadarı da zulmedenlerin olsa, kıyamET günü kötü azaptan kurtulmak için elbETte onları verirlerdi. Artık, hiç hesap ETmedikleri şeyler Allah tarafından karşılarına çıkmıştır.
Zümer (38) Andolsun, eğer onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan elbETte, "Allah", derler. De ki: "Peki söyleyin bakalım? Allah'ı bırakıp da ibadET ETtikleriniz var ya; eğer Allah bana herhangi bir zarar dokundurmak isterse, onlar Allah'ın dokundurduğu zararı kaldırabilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmET dilese, onlar onun rahmETini engelleyebilirler mi?" De ki: "Allah bana yETer. Tevekkül edenler ancak O'na tevekkül ederler."
Zümer (17) Tağut'tan3, ona kulluk ETmekten kaçınan ve içtenlikle Allah'a yönelenler için müjde vardır. O halde kullarımı müjdele!
Zümer (11) De ki: "Şüphesiz bana, dini Allah'a has kılarak O'na ibadET ETmem emredildi."
Zümer (7) Eğer inkar ederseniz şüphesiz ki Allah sizin iman ETmenize muhtaç değildir. Ama kullarının inkar ETmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O da size yaptıklarınızı haber verir. Çünkü O göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Sonraki Sayfa >