"ET" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "ET" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 737

SURE ADI AYET
Zümer (6) O, sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var ETti. Sizin için hayvanlardan (erkek ve dişi olarak) sekiz eş yarattı.2 Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek üç (kat) karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk (mutlak hakimiyET) yalnız onundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
Zümer (2) (Ey Muhammed!) Şüphesiz biz o Kitab'ı sana hak olarak indirdik. Öyle ise sen de dini Allah'a has kılarak O'na kulluk ET.
Zümer (75) Melekleri de, Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek Arş'ın ETrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adalETle hüküm verilmiş ve "Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur" denilmiştir.
Mümin (5) Onlardan önce Nûh'un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmET kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmETmişti. Hakkı yok ETmek için batıl şeyler ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış, (gördüler)!
Mümin (8) "Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da, kendilerine vaad ETtiğin Adn cennETlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmET sahibisin."
Mümin (9) "Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan, ona rahmET ETmiş olursun. İşte bu büyük başarıdır."
Mümin (12) "Bu, sizin tevhid çerçevesinde Allah'a çağrıldığında inkar ETmeniz, O'na ortak koşulduğunda ise inanmanız sebebiyledir. Artık hüküm yüce ve büyük Allah'a aittir."
Mümin (28) Firavun ailesinden, imanını gizlemekte olan mü'min bir adam şöyle dedi: "Rabbim Allah'tır, dediği için bir adamı öldürecek misiniz? Halbuki o, size Rabbinizden apaçık mucizeler gETirdi. Eğer yalancı ise, yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyorsa, sizi tehdit ETtiği şeylerin bir kısmı başınıza gelecektir. Şüphesiz Allah, aşırı giden, yalancılık eden kimseyi doğru yola eriştirmez."
Mümin (31) İman ETmiş olan adam dedi ki: "Ey kavmim! Şüphesiz ben, Nûh kavmi, Âd kavmi, Semûd kavmi ve onlardan sonra gelen toplulukların başına gelen olayların sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum. Allah kullarına asla zulmETmek istemez."
Mümin (42) "Siz beni Allah'ı inkâr ETmeye ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi mutlak güç sahibine, çok bağışlayana (Allah'a) çağırıyorum."
Mümin (55) Ey Muhammed! SabrET. Allah'ın va'di şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam-sabah Rabbini hamd ederek tespih ET.
Mümin (60) Rabbiniz şöyle dedi: "Bana dua edin, duânıza cevap vereyim. Bana kulluk ETmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir."
Mümin (63) Allah'ın âyETlerini inkâr ETmekte olanlar, işte böyle döndürülürler.
Mümin (77) Sen sabrET! Şüphesiz Allah'ın verdiği söz gerçektir. Onları tehdit ETtiğimiz azâbın bir kısmını sana göstersek de (ya da göstermeden önce) seni vefât ETtirsek de, sonunda onlar bize döndürüleceklerdir.
Mümin (84) Azabımızı gördükleri zaman, "Yalnız Allah'a inandık; O'na ortak koşmakta olduğumuz şeyleri inkâr ETtik" dediler.
Fussilet (10) O, dört gün içinde (dört evrede), yeryüzünde yükselen sabit dağlar yarattı, orada bolluk ve berekET meydana gETirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdir ETti.
Fussilet (14) Hani onlara peygamberler önlerinden ve arkalarından3 gelmiş, "Allah'tan başkasına ibadET ETmeyin" demişler, onlar da, "Eğer Rabbimiz dileseydi (Peygamber olarak) melekler indirirdi. Bu sebeple biz sizinle gönderilenleri inkar ediyoruz" demişlerdi.
Fussilet (17) Semûd kavmine gelince biz onlara doğru yolu göstermiştik. Ama onlar körlüğü hidayETe tercih ETmişler ve yaptıklarına karşılık, alçaltıcı azap yıldırımı onları çarpmıştı.
Fussilet (21) Onlar derilerine, "Niçin aleyhimize şâhitlik ETtiniz?" derler. Derileri, "Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. İlk defa sizi O yaratmıştı ve yine yalnızca ona döndürülüyorsunuz?"
Fussilet (22) "Siz (günahları işlerken) kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin, aleyhinize şâhitlik ETmesinden sakınmıyordunuz. Lakin, yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz."
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Sonraki Sayfa >