"ET" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "ET" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 737

SURE ADI AYET
Fussilet (28) İşte böyle, Allah düşmanlarının cezası ateştir. ÂyETlerimizi inkar ETmelerinin cezası olarak orada onlar için ebedilik yurdu vardır.
Fussilet (37) Gece, gündüz, güneş ve ay Allah'ın varlığının delillerindendir. Güneşe ve aya secde ETmeyin. Eğer gerçekten Allah'a kulluk ediyorsanız, onları yaratan Allah'a secde edin.
Fussilet (52) De ki: "Ne dersiniz? Eğer o (Kur'an) Allah katından olup da siz de onu inkâr ETmişseniz, o zaman derin bir ayrılık içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir?"
Şura (10) Hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. İşte bu, Rabbim Allah'tır. Yalnız O'na tevekkül ETtim ve ancak O'na yöneliyorum.
Şura (15) (Ey Muhammed!) Bundan dolayı sen çağrıya devam ET ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: "Ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adalETi gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O'nadır."
Şura (24) Yoksa "Yalan uydurup Allah'a iftira ETti" mi diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah bâtılı yok eder, hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Şüphesiz O, göğüslerin özünü (kalplerde olanları) hakkıyla bilendir.
Zuhruf (8) Biz, onlardan daha çETinlerini de helak ETtik. Öncekilerin örneği geçti!
Zuhruf (17) Onlardan biri, Rahmân'a örnek kıldığı (isnad ETtiği kız çocuğu) ile müjdelendiği zaman, öfkesinden yüzü simsiyah kesilir.
Zuhruf (20) "Eğer Rahmân dileseydi biz onlara kulluk ETmezdik" dediler. Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.
Zuhruf (45) Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor: Rahmân'dan başka kulluk edilecek ilahlar var ETmiş miyiz?
Zuhruf (49) (Onlar azabı görünce) "Ey büyücü! Sana verdiği söze dayanarak, bizim için Rabbine dua ET. Çünkü biz artık doğru yola gireceğiz" dediler.
Zuhruf (54) Firavun kavmini küçük düşürdü (ezdi). Onlar da kendisine itaat ETtiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplumdu.
Zuhruf (57) Meryem oğlu İsa bir örnek olarak anlatılınca bir de ne göresin senin kavmin (seni susturacak bir delil buldukları zannıyla) hemen şamata ETmeye başlar.
Zuhruf (61) Şüphesiz o KıyamETin (kopacağının) bir bilgisidir. Artık onun hakkında asla şüphe ETmeyin, bana uyun, bu doğru bir yoldur.
Zuhruf (79) Yoksa (gerçeği kabul ETmeme konusunda) bir işe kesin karar mı verdiler? Şüphesiz biz de (onları cezalandırmakta) kararlıyız.
Zuhruf (88) Onun (Muhammed'in), "Ya Rabbi!" demesine andolsun ki, şüphesiz bunlar iman ETmeyen bir kavimdir.
Duhan (37) Bunlar mı daha hayırlı, yoksa Tübba' kavmi ile onlardan öncekiler mi? Onları helâk ETtik. Çünkü onlar suçlu kimselerdi.
Duhan (42) Yalnız, Allah'ın yardım ETtiği kimseler bunların dışındadır. Şüphesiz O mutlak güç sahibidir, çok merhamET edendir.
Ahkaf (10) De ki: "Ne dersiniz? ŞâyET bu, Allah katından ise ve siz onu inkâr ETmişseniz, İsrailoğullarından bir şâhit de bunun benzerini (Tevrat'ta görerek) şahitlik edip inandığı halde, siz yine de büyüklük taslamışsanız (haksızlık ETmiş olmaz mısınız?). Şüphesiz Allah zâlimler topluluğunu doğru yola ilETmez."
Ahkaf (15) Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrETtik. Annesi onu ne zahmETle karnında taşıdı ve ne zahmETle doğurdu! Onun (anne karnında) taşınması ve sütten kesilme süresi (toplam olarak) otuz aydır. NihayET olgunluk çağına gelip, kırk yaşına varınca şöyle der: "Bana ve anne babama verdiğin nimETlere şükrETmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham ET. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım."
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Sonraki Sayfa >