"ET" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "ET" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 737

SURE ADI AYET
Hucurat (14) Bedevîler "İman ETtik" dediler. De ki: "İman ETmediniz. (Öyle ise, "iman ETtik" demeyin.) "Fakat boyun eğdik" deyin.2 Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve Peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamET edendir."
Kaf (6) Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ETtik, nasıl donattık! Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur.
Kaf (36) Biz onlardan önce, kendilerinden daha zorlu nice nesilleri helak ETtik de ülke ülke dolaşıp kaçacak delik aradılar. Kaçacak bir yer mi var?
Kaf (39) O halde onların söylediklerine sabrET ve güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ederek tespih ET.
Kaf (40) Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tespih ET.
Zariyat (46) Bunlardan önce de Nûh kavmini helak ETmiştik. Çünkü onlar fâsık bir toplum idiler.
Zariyat (53) Onlar bunu birbirlerine tavsiye mi ETtiler (ki hep aynı şeyleri söylüyorlar)? Hayır, onlar azgın bir topluluktur.
Zariyat (56) Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk ETsinler diye yarattım.
Tur (22) Onlara canlarının istediği meyve ve ETten bol bol verdik.
Tur (24) HizmETlerine verilmiş, kabuğunda saklı inci gibi gençler ETraflarında dönüp dolaşırlar.
Tur (33) Yoksa, "O Kur'an'ı kendisi uydurup söyledi" mi diyorlar? Hayır, (sırf inatlarından dolayı) iman ETmiyorlar.
Tur (48) Rabbinin hükmüne sabrET. Çünkü sen gözlerimizin önündesin, kalktığında Rabbini hamd ile tespih ET.
Tur (49) Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında O'nu tespih ET.
Necm (24) Yoksa insan (kayıtsız şartsız), her temenni ETtiği şeye sahip mi olacaktır?
Necm (27) Şüphesiz ahirETe iman ETmeyenler, meleklere dişi isimleri veriyorlar.
Necm (28) Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyuyorlar. Şüphesiz zan, hakikat namına hiçbir şey ifade ETmez.
Necm (51) Şüphesiz O, önce gelen Âd kavmini ve Semûd kavmini helak ETti ve hiç kimseyi bırakmadı.
Necm (52) Daha önce de Nûh'un kavmini helak ETmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi.
Kamer (3) Peygamberi yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş, (Allah nasıl takdir ETtiyse öylece) gerçekleşecek (değişmeyecek)tir.
Kamer (10) O da Rabbine, "Ey Rabbim! Ben yenilgiye uğradım, yardım ET" diye dua ETti.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Sonraki Sayfa >