"ET" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "ET" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 737

SURE ADI AYET
Kamer (37) Andolsun, onlar onun (meleklerden olan) misafirlerinden nefislerindeki kötü arzuları tatmin ETmek istediler. Biz de onların gözlerini silme kör ETtik. "Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın!" dedik.
Kamer (51) Andolsun, biz sizin gibileri hep helak ETtik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan?
Rahman (4) Ona beyanı (düşünüp ifade ETmeyi) öğrETti.
Rahman (5) Güneş ve ay bir hesaba göre harekET ETmektedir.
Rahman (10) Allah yeri yaratıklar için var ETti.
Vakıa (21) Ebediyen genç kalan uşaklar, onların ETrafında; içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları, cennET pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ETtikleri kuş ETlerini dolaştırırlar.
Vakıa (57) Sizi biz yarattık. Hâlâ tasdik ETmeyecek misiniz?
Vakıa (61) Sizin yerinize benzerlerinizi gETirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ETtik. (Bu konuda) bizim önümüze geçilmez.
Vakıa (74) O halde, O yüce Rabbinin adını tesbih ET (yücelt).
Vakıa (96) Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih ET.
Hadıd (1) Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tespih ETmektedir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmET sahibidir.
Hadıd (8) Peygamber, sizi, Rabbinize iman ETmeniz için davET edip dururken size ne oluyor da Allah'a iman ETmiyorsunuz? Halbuki (Allah ezelde) sizden sağlam bir söz de almıştı. Eğer inanacak kimselerseniz (bu çağrıya uyun).
Hadıd (14) (Münafıklar) mü'minlere şöyle seslenirler: "Biz de (dünyada) sizinle beraber değil miydik?" (Mü'minler de) derler ki: "EvET, fakat siz kendinizi yaktınız. Başımıza musibETler gelmesini gözlediniz, şüphe ETtiniz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O çok aldatıcı (şeytan) Allah hakkında da sizi aldattı."
Hadıd (27) Sonra bunların peşinden ardarda peygamberlerimizi gönderdik. Onların arkasından da Meryem oğlu İsa'yı gönderdik, ona İncil'i verdik ve kendisine uyanların kalplerine şefkat ve merhamET duygusu koyduk. (Kendiliklerinden) icat ETtikleri ruhbanlığa gelince; biz onu onlara farz kılmamıştık. Allah'ın rızasını kazanmak için onu kendileri icat ETmişlerdi. Fakat ona da gereği gibi uymadılar. Biz de içlerinden iman edenlere mükafatlarını verdik. Fakat onlardan birçoğu da fasık kimselerdir.
Mücadele (3) Kadınlarından zıhar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce, bir köle azat ETmelidirler. İşte bu hüküm ile size öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
Mücadele (4) Kim (köle azat ETme imkanı) bulamazsa, eşine dokunmadan önce ardarda iki ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yETmezse altmış fakiri doyurmalıdır. Bunlar Allah'a ve Resülüne hakkıyla iman edesiniz diyedir. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kafirler için elem dolu bir azap vardır.
Mücadele (8) Gizlice konuşmaktan menedilip de, menedildikleri şeyi işleyen ve günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşanları görmedin mi? Sana geldiklerinde Allah'ın seni selamlamadığı selamla selamlıyorlar. İçlerinden de, "Söylediklerimizden dolayı Allah bize azap ETse ya!" diyorlar. Cehennem onlara yETer! Oraya girecekler. Ne kötü varış yeridir orası!2
Mücadele (10) O kötü fısıltılar iman edenleri üzmek için ancak şeytandan kaynaklanmaktadır. Oysa şeytan, Allah'ın izni olmadıkça, mü'minlere hiçbir zarar verebilecek değildir. Öyle ise mü'minler ancak Allah'a tevekkül ETsinler.
Mücadele (14) Allah'ın kendilerine gazap ETtiği bir topluluğu dost edinenleri görmez misin? Onlar ne sizdendirler, ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler.
Mücadele (18) Allah'ın onları hep birden dirilteceği, onların da (kendilerini kurtaracak) bir iş üzerinde olduklarını sanarak size yemin ETtikleri gibi Allah'a da yemin edecekleri günü düşün! İyi bilin ki, onlar yalancıların ta kendileridir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Sonraki Sayfa >