"ET" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "ET" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 737

SURE ADI AYET
Haşr (1) Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tespih ETmektedir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmET sahibidir.
Haşr (5) (Savaş gereği,) hurma ağaçlarından her neyi kestiniz, yahut (kesmeyip) kökleri üzerinde dikili bıraktınızsa hep Allah'ın izniyledir. Bu da fasıkları rezil ETmesi içindir.
Haşr (7) Allah'ın, (fEThedilen) memlekETlerin ahalisinden savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar; Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yETimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. O mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servET (ve güç) haline gelmesin diye (Allah böyle hükmETmiştir). Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ETtiyse ondan vazgeçin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah'ın azabı çETindir.
Haşr (10) Onlardan sonra gelenler ise şöyle derler: "Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman ETmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhamETlisin."
Haşr (12) Andolsun, eğer (kardeşleri Medine'den) çıkarılırsa, onlarla beraber çıkmazlar. Kendilerine karşı savaşılırsa, onlara yardım ETmezler. Yardım edecek olsalar bile, andolsun mutlaka arkalarını dönüp kaçarlar, sonra kendilerine de yardım edilmez.
Haşr (16) Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana, "İnkar ET" der; insan inkar edince de, "Şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım" der.
Mümtehine (1) Ey İman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar size gelen hakkı inkâr ETtiler. Rabbiniz olan Allah'a inandınız diye Resûlü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere benim yolumda cihad ETmek için çıktıysanız (böyle yapmayın). Onlara gizlice sevgi besliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa mutlaka doğru yoldan sapmıştır.
Mümtehine (2) ŞâyET onlar sizi ele geçirirlerse, size düşman olurlar, size ellerini ve dillerini kötülükle uzatırlar ve inkar ETmenizi arzu ederler
Mümtehine (8) Allah sizi, din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik ETmekten, onlara âdil davranmaktan men ETmez. Şüphesiz Allah âdil davrananları sever.
Mümtehine (12) Ey Peygamber! Mü'min kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina ETmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup gETirmemek,5 hiçbir iyi işte sana karşı gelmemek konusunda sana biat ETmek üzere geldikleri zaman, biatlarını kabul ET ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamET edendir.
Mümtehine (13) Ey iman edenler! Kendilerine Allah'ın gazap ETtiği, kabirlerdeki kafirlerin ümit kestikleri gibi tamamen ahirETten ümitlerini kesmiş6 bir toplumu dost edinmeyin.
Saf (14) Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun.Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere, "Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir?" demişti. Havariler de, "Biz Allah'ın yardımcılarıyız" demişlerdi. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkar ETmişti. NihayET biz inananları, düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler.
Cuma (5) Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel ETmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın âyETlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayETe erdirmez.
Münafikun (3) Bu, onların önce iman edip sonra inkar ETmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar.
Tegabun (6) Bu, peygamberlerinin, onlara apaçık mucizeler gETirmeleri ve onların da, "(Bizim gibi) insanlar mı bizi doğru yola ilETecekmiş?" deyip de inkar ETmeleri ve yüz çevirmeleri sebebiyledir. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını göstermiştir. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layıktır.
Tegabun (7) İnkar edenler, kesinlikle, öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ETtiler. De ki: "Hiç de öyle değil, Rabbime and olsun, mutlaka diriltileceksiniz, sonra da yaptıklarınız size elbETte haber verilecektir. Bu, Allah'a kolaydır."
Tegabun (13) Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Mü'minler yalnız Allah'a tevekkül ETsinler.
Talak (10) Allah, ahirETte onlara şiddETli bir azap hazırlamıştır. O halde, ey iman ETmiş olan akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının! Allah, size bir zikir (Kur'an) indirdi.
Tahrim (9) Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad ET, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası!
Tahrim (10) Allah, inkar edenlere, Nûh'un karısı ile Lût'un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ETtiler de kocaları, Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara, "Haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin!" denildi.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Sonraki Sayfa >