"ET" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "ET" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 737

SURE ADI AYET
Mülk (13) Sözünüzü gizleyin, yahut onu açığa vurun; (fark ETmez). Şüphesiz Allah, sinelerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilir.
Mülk (18) Andolsun, onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar ETmenin sonucu nasıl oldu!?
Mülk (28) De ki: "Söyleyin bakalım: Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak ETti, yahut bize acıdı. Peki, ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak?"
Mülk (29) De ki: "O, Rahmân'dır. O'na iman ETtik, yalnızca ona tevekkül ETtik. Siz, kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz!"
Kalem (17) Şüphesiz biz, vaktiyle "bahçe sahipleri"ne belâ verdiğimiz gibi, onlara (Mekkeli inkarcılara) da belâ verdik. Hani o bahçe sahipleri, sabah erkenden (fakirler gelmeden) bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin ETmişlerdi.
Kalem (25) (Yoksullara yardım ETmeğe) güçleri yETtiği halde (böyle söyleyerek) erkenden yola çıktılar.
Kalem (28) Onların en akl-ı selim sahibi olanı, "Ben size ‘Rabbinizi tespih ETseydiniz ya! dememiş miydim?" dedi.
Kalem (43) Baldırların açılacağı (işlerin zorlaşacağı) ve kâfirlerin secdeye çağrılıp da gözleri düşmüş ve kendilerini zillET kaplamış bir halde buna güç yETiremeyecekleri günü (KıyamET gününü) düşün. Halbuki onlar sağlıklarında secde ETmeye çağrılıyorlar(ve buna yanaşmıyorlar)dı.
Hakka (7) Allah onu kesintisiz olarak yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat ETti. Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün.
Hakka (33) "Çünkü o, azamET sahibi Allah'a iman ETmiyordu."
Hakka (34) "Yoksulu doyurmaya teşvik ETmiyordu."
Hakka (40) Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, o (Kur'an), hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin (Allah'dan alıp tebliğ ETtiği) sözüdür.
Hakka (52) O halde sen, yüce Rabbinin adıyla tespih ET.
Mearic (37) Şimdi, inkar edenlere ne oluyor ki, boyunlarını uzatarak (alay ETmek için) sağdan soldan gruplar halinde sana doğru koşuyorlar?
Nuh (5) Nûh şöyle dedi: "Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece gündüz (imana) davET ETtim."
Nuh (8) "Sonra ben onları açık açık davET ETtim".
Nuh (12) ‘Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var ETsin, sizin için ırmaklar var ETsin.'
Nuh (28) "Rabbim! Beni, ana babamı, iman ETmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helâkini arttır."
Cin (18) "Şüphesiz mescitler, Allah'ındır. O halde, Allah ile birlikte hiç kimseye kulluk ETmeyin.
Cin (19) "Allah'ın kulu (Muhammed), O'na ibadET ETmek için kalktığında cinler nerede ise (Kur'an'ı dinlemek için kalabalıktan) onun ETrafında birbirlerine geçiyorlardı."
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Sonraki Sayfa >