"ET" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "ET" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 737

SURE ADI AYET
Cin (28) Ancak seçtiği resüller başka. (Onlara bildirir.) Fakat O, Resülün önünde ve arkasında gözETleyici (melek)ler yürütür ki resüllerin, Rablerinin vahiylerini tebliğ ETtiklerini bilsin. Allah onların her halini kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür.
Müzzemmil (6) Şüphesiz gece ibadETinin ETkisi daha fazla, (bu ibadETteki) sözler (Kur'an ve dua okuyuşlar) ise daha düzgün ve açıktır.
Müzzemmil (16) Ama Firavun o peygambere isyan ETti, biz de onu ağır ve çETin bir şekilde yakalayıverdik.
Müddessir (6) İyiliği, daha fazlasını bekleyerek (bir kazanç elde ETmek için) yapma.
Kıyame (39) NihayET ondan da erkek ve dişi iki eşi var ETti.
İnsan (15) ETraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır.
İnsan (24) O halde, Rabbinin hükmüne sabrET. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat ETme.
İnsan (26) Gecenin bir kısmında ona secde ET; geceleyin de onu uzun uzadıya tespih ET.
Mürselat (11) Peygamberler için (ümmETlerine şahitlik ETmek üzere) vakit belirlendiği zaman (kıyamET gerçekleşir).
Mürselat (16) Biz öncekileri helak ETmedik mi?
Mürselat (48) Onlara, "Rükû edin (namaz kılın)" dendiği zaman rükû ETmezler.
Nebe (12) Üstünüze yedi sağlam gök bina ETtik.
Nebe (29) Biz ise, her şeyi bir kitapta (Levh-i Mahfûz'da) tamamiyle sayıp tespit ETtik.
Naziat (21) Fakat o, Mûsâ'yı yalanladı ve isyan ETti.
Abese (23) Hayır hayır o, Allah'ın kendisine emrETtiğini yerine gETirmedi. (İman ETmedi.)
İnşikak (20) Böyleyken onlara ne oluyor da iman ETmiyorlar?
İnşikak (21) Onlara Kur'an okunduğu zaman secde ETmiyorlar.
Büruc (7) O vakit, ateşin ETrafında oturmuş, mü'minlere yaptıklarını seyrediyorlardı.
Büruc (9) Onlar mü'minlere ancak; göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ETtikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir.
Büruc (10) Şüphesiz mü'min erkeklerle mü'min kadınlara işkence edip, sonra da tövbe ETmeyenlere; cehennem azabı ve yangın azabı vardır.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Sonraki Sayfa >