"Ey" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Ey" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 226

SURE ADI AYET
Ta Ha (19) Allah, "Onu yere at Ey Mûsâ!" dedi.
Ta Ha (36) Allah şöyle dedi: "İstediğin sana verildi Ey Mûsâ!"
Ta Ha (39) "Onu (bebek Mûsâ'yı) sandığın içine koy ve denize (Nil'e) bırak ki, deniz onu kıyıya atsın da kendisini, hem bana düşman, hem de ona düşman olan birisi (Firavun) alsın. Sana da, Ey Mûsâ, sevilesin ve gözetimimizde yetiştirilesin diye tarafımızdan bir sevgi bırakmıştım."
Ta Ha (40) "Hani kız kardeşin (Firavun ailesine) gidiyor ve "size onun bakımını üstlenecek kimsEyi gösterEyim mi?" diyordu. Derken, gözü aydın olsun, üzülmesin diye seni annene döndürdük. (Sana baktı, büyüdün) ve (kazara) bir cana kıydın da biz seni kederden kurtardık seni sıkı bir denemeden geçirdik (ve kaçıp Medyen'e gittin). Medyen halkı içinde yıllarca kaldın sonra (pEygamber olman için) takdir edilmiş bir zamanda (Tûr'a) geldin Ey Mûsâ!"
Ta Ha (49) Firavun, "Sizin Rabbiniz kim, Ey Mûsâ?" dedi.
Ta Ha (83) (Mûsâ Tûr'a varınca): "Seni, acele ile kavminden uzaklaştıran nedir, Ey Mûsâ?" (dedik.)
Ta Ha (95) Mûsâ, "Ya senin derdin nEydi Ey Samirî?" dedi.
Ta Ha (135) Ey Muhammed, de ki: "Herkes beklemektedir, siz de beklEyin. Yakında kimin düz yolun sahipleri olduğunu, kimin doğru yolu bulduğunu bileceksiniz!"
Enbiya (62) (İbrahim gelince) "Sen mi yaptın bunu ilahlarımıza Ey İbrahim" dediler.
Enbiya (83) Eyyûb'u da hatırla. Hani o Rabbine, "Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin" diye niyaz etmişti.
Hac (1) Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Çünkü kıyamet sarsıntısı çok büyük bir şEydir.
Hac (5) Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindEyseniz (düşünün ki) hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan (meniden), sonra bir "alaka"dan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir "mudga"dan3 yarattık ki size (kudretimizi) apaçık anlatalım. Dilediğimizi belli bir sürEye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da (akıl, temyiz ve kuvvette) tam gücünüze ulaşmanız için (sizi kemale erdiriyoruz.) İçinizden ölenler olur. Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına ulaştırılır ki, bilirken hiçbir şEy bilmez hale gelsin. Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir.
Hac (42) Ey Muhammed! Eğer seni yalanlarlarsa bil ki, onlardan önce Nûh, Âd ve Semûd kavimleri de (pEygamberlerini) yalanlamışlardı.
Hac (73) Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Şimdi ona iyi kulak verin. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar, hepsi bunun için toplansalar bile. Eğer sinek onlardan bir şEy kapsa bunu ondan kurtaramazlar. İstEyen de âciz, istenen de.
Hac (77) Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işlEyin ki kurtuluşa eresiniz.
Müminun (51) Ey pEygamberler! Temiz şEylerden yiyiniz ve iyi ameller işlEyiniz. Doğrusu ben, sizin yaptığınız şEyleri tamamen bilirim.
Müminun (54) Ey Muhammed! Sen onları bir zamana kadar, gaflet ve şaşkınlıklarıyla baş başa bırak!
Müminun (72) Ey Muhammed! Yoksa sen onlardan bir vergi mi istiyorsun (da inanmıyorlar)? Rabbinin vergisi daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.
Nur (21) Ey iman edenler! ŞEytanın adımlarına uymayın. Kim şEytanın adımlarına uyarsa, bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah, dilediği kimsEyi tertemiz kılar. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
Nur (27) Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, geldiğinizi hissettirip (izin alıp) ev sahiplerine selam vermeden girmEyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sonraki Sayfa >