"HI" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "HI" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 689

SURE ADI AYET
Nahl (60) Kötü sıfatlar aHIrete inanmayanlara aittir. En yüce sıfatlar ise Allah'ındır. O, mutlak güç saHIbidir, hüküm ve HIkmet saHIbidir.
Nahl (61) Eğer Allah, insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde HIçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldiği zaman ise ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler.
Nahl (62) Hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah'a isnad ederler. En güzel sonuç kendilerininmiş diye dilleri de yalan uyduruyor. HIç şüphe yok ki onlara cehennem vardır ve onlar oraya en önde sokulacaklardır.
Nahl (70) Allah sizi yarattı. Sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de, bilgili olduktan sonra HIçbir şeyi bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına ulaştırılır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (her şeye) hakkıyla gücü yetendir.
Nahl (73) Allah'ı bırakıp da, kendilerine göklerden ve yerden HIçbir rızık sağlayamayan ve buna gücü de yetmeyen şeylere tapıyorlar.
Nahl (75) Allah, HIçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köle ile, kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan kimseyi misal verir. Bunlar HIç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur, fakat onların çoğu bilmezler.
Nahl (76) Allah (şöyle) iki adamı da misal verdi: Onlardan biri dilsizdir, HIçbir şeye gücü yetmez, efendisine sadece bir yüktür. Nereye gönderse olumlu bir sonuç alamaz. Bu, adaletle emreden ve doğru yol üzere olan kimse ile eşit olur mu?
Nahl (78) Allah sizi, analarınızın karnından siz HIçbir şey bilmez durumda iken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi.
Nahl (92) Bir topluluk diğer bir topluluktan daha (güçlü ve) çoktur diye yeminlerinizi aranızda bir HIle ve fesat sebebi yaparak, ipliğini iyice eğirip büktükten sonra (tekrar) çözüp bozan kadın gibi olmayın. Allah bununla sizi ancak imtihan eder. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri kıyamet günü size elbette açıklayacaktır.
Nahl (94) Yeminlerinizi aranızda HIle ve fesat sebebi yapmayın. Sonra sağlamca bastıktan sonra ayak(larınız) kayar da Allah yolundan sapmanız sebebiyle kötü azabı tadarsınız. (AHIrette de) sizin için büyük bir azap vardır.
Nahl (109) HIç şüphesiz onlar, aHIrette ziyana uğrayanların da ta kendileridir.
Nahl (110) Sonra şüphesiz ki Rabbin, eziyete uğratıldıktan sonra HIcret eden, sonra Allah yolunda cihad edip sabreden kimselerin yanındadır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra da çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Nahl (125) (Ey Muhammed!) Rabbinin yoluna, HIkmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilendir.
İsra (1) Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. HIç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
İsra (15) Kim doğru yolu bulmuşsa, ancak kendisi için bulmuştur; kim de sapıtmışsa kendi aleyHIne sapıtmıştır. HIçbir günahkâr, başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez. Biz, bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz.
İsra (39) Bunlar, Rabbinin sana vahyettiği bazı HIkmetlerdir. Allah ile birlikte başka ilah edinme. Sonra kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak cehenneme atılırsın.
İsra (65) "Şüphesiz, (gerçek) kullarım üzerinde senin HIçbir hakimiyetin olmayacaktır. Vekil olarak Rabbin yeter!"
İsra (75) İşte o zaman sana, hayatın da, ölümün de katmerli acılarını tattırırdık. Sonra bize karşı kendine HIçbir yardımcı bulamazdın.
İsra (77) Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimiz hakkındaki kanun böyledir. Bizim kanunumuzda HIçbir değişme bulamazsın.
İsra (86) Andolsun, dileseydik biz sana vahyettiğimizi tamamen ortadan kaldırırdık; sonra bu konuda bize karşı kendine HIçbir yardımcı da bulamazdın.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Sonraki Sayfa >