"HI" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "HI" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 689

SURE ADI AYET
Ta Ha (60) Bunun üzerine Firavun ayrılıp, HIlesini kuracak siHIrbazlarını topladı, sonra geldi.
Ta Ha (64) "Öyleyse, HIlelerinizi toplayın (birbirinize destek olun) sonra sıra halinde gelin. Bu gün üstün gelen muhakkak başarıya ulaşmıştır."
Ta Ha (67) Bunun üzerine Mûsâ içinde bir korku HIssetti.
Ta Ha (69) "Sağ elindekini (değneğini) at ki, onların yaptıklarını yutsun. Şüphesiz yaptıkları bir siHIrbaz HIlesidir. SiHIrbaz ise nereye varsa kurtuluşa eremez."
Ta Ha (89) Onlar bu heykelin, sözlerine karşılık vermediğini, kendilerinden HIçbir zararı uzaklaştıramayacağını ve onlara HIçbir fayda sağlayamayacağını görmezler mi?
Ta Ha (98) Sizin ilahınız ancak kendisinden başka HIçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır
Ta Ha (107) "Orada HIçbir çukur, HIçbir tümsek göremeyeceksin."
Enbiya (6) Onlardan önce helak ettiğimiz HIçbir memleket halkı iman etmedi de şimdi bunlar mı iman edecekler?
Enbiya (12) Onlar azabımızı HIssedince hemen oradan süratle kaçıyorlardı.
Enbiya (20) HIç ara vermeksizin gece gündüz tespih ederler.
Enbiya (24) Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? De ki: "Haydi getirin delilinizi! İşte benimle beraber olanların kitabı ve işte benden öncekilerin kitabı (HIçbirinde birden fazla ilah olduğuna dair HIçbir delil yok). Şüphesiz çokları hakkı bilmezler de bu sebeple yüz çevirirler."
Enbiya (25) Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, "Şüphesiz, benden başka HIçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin" diye vahyetmişizdir.
Enbiya (34) Biz senden önce de HIçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar?
Enbiya (39) İnkar edenler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları ve HIçbir yardım da görmeyecekleri vakti bir bilseler!
Enbiya (47) Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki HIçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. (Yapılan iş) bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.
Enbiya (66) İbraHIm şöyle dedi: "Öyle ise siz, (hâlâ) Allah'ı bırakıp da, size HIçbir fayda, HIçbir zarar veremeyecek şeylere mi tapacaksınız?"
Enbiya (74) Biz Lût'a da bir HIkmet ve bir ilim verdik ve onu çirkin işler yapan memleketten kurtardık. Gerçekten onlar kötü bir toplum idiler, fasık (Allah'ın emrinden çıkan kimseler) idiler.
Enbiya (81) Süleyman'ın HIzmetine de güçlü esen rüzgarı verdik. Rüzgar, onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere eser giderdi. Biz her şeyi hakkıyla bileniz.
Enbiya (87) Zünnûn'u da hatırla.8 Hani öfkelenerek (halkından ayrılıp) gitmişti de kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde, "Senden başka HIçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum" diye dua etti.
Enbiya (98) HIç şüphesiz siz ve Allah'tan başka kulluk ettikleriniz cehennem odunusunuz. Siz oraya varacaksınız.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Sonraki Sayfa >