"HI" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "HI" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 689

SURE ADI AYET
Nur (55) Allah, içinizden, iman edip de salih ameller işleyenlere, kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaadde bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana HIçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler inkâr ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir.
Nur (58) Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar (köleleriniz) ve sizden henüz büluğ çağına ermemiş olanlar, günde üç defa; sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra (yanınıza girecekleri zaman) sizden izin istesinler. Bu üç vakit sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında (izinsiz girme konusunda) ne size, ne onlara bir günah vardır. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. Allah, âyetlerini size işte böylece açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve HIkmet saHIbidir.
Nur (59) Çocuklarınız erginlik çağına geldiklerinde, kendilerinden öncekilerinizin istedikleri gibi izin istesinler. İşte Allah âyetlerini size böyle açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve HIkmet saHIbidir.
Furkan (2) O, göklerin ve yeryüzünün mülkü (hükümranlığı) kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde HIçbir ortağı da yoktur. O her şeyi yaratmış ve yarattığı O şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir.
Furkan (3) (İnkar edenler), Allah'ı bırakıp HIçbir şey yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan, üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler.
Furkan (22) Fakat melekleri görecekleri gün, işte o gün suçlulara HIçbir müjde yoktur. "Eyvah! Biz Allah'ın rahmetinden tamamen uzaklaştırılmışız" diyecekler.
Furkan (33) Onlar sana HIçbir misal getirmezler ki (buna karşılık) sana gerçeği ve en güzel açıklamayı getirmiş olmayalım.
Neml (9) "Ey Mûsâ! Gerçek şu ki, ben mutlak güç saHIbi, hüküm ve HIkmet saHIbi olan Allah’ım."
Neml (6) Şüphesiz bu Kur’an sana, hüküm ve HIkmet saHIbi, hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir.
Neml (3) Kur’an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve aHIrete de kesin olarak inanan mü’minler için bir HIdayet rehberi ve bir müjdedir.
Şuara (21) "Sizden korktuğum için de hemen aranızdan kaçtım. Derken, Rabbim bana hüküm ve HIkmet bahşetti de beni peygamberlerden kıldı."
Şuara (83) "Ey Rabbim! Bana bir HIkmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat."
Şuara (109) "Buna karşılık sizden HIçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir."
Şuara (111) Dediler ki: "Sana hep aşağılık kimseler uymuş iken, biz HIç sana inanır mıyız."
Şuara (127) "Buna karşılık sizden HIçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir."
Şuara (145) "Buna karşılık sizden HIçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir."
Şuara (164) "Buna karşılık sizden HIçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir."
Şuara (180) "Buna karşılık sizden HIçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir."
Şuara (208) Biz HIçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helak etmedik.
Neml (26) Allah kendisinden başka HIçbir ilah bulunmayandır. Büyük Arş’ın Rabbidir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Sonraki Sayfa >