"HI" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "HI" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 689

SURE ADI AYET
Rum (27) O, başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu O'na göre (ilk yaratmadan) daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar O'nundur. O, mutlak güç saHIbidir, hüküm ve HIkmet saHIbidir.
Rum (29) Fakat, zulmedenler bilgisizce nefislerinin arzularına uydular. Allah'ın (bu şekilde) saptırdığı kimseleri kim doğru yola iletir? Onların HIçbir yardımcıları yoktur.
Rum (30) Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata5 sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında HIçbir değiştirme yoktur.6 İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler.
Lokman (27) Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa, Allah'ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç saHIbidir, hüküm ve HIkmet saHIbidir.
Lokman (20) Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah'ın sizin HIzmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Yine de insanlar arasında, HIçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır.
Lokman (18) "Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah HIçbir kibirleneni, övüngeni sevmez."
Lokman (15) "Eğer, hakkında HIçbir bilgi saHIbi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa, onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim."
Lokman (12) Andolsun, biz Lokmân'a "Allah'a şükret" diye HIkmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye lâyıktır.
Lokman (9) Şüphesiz, iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedi kalacakları Naîm cennetleri vardır. Allah (bu konuda) gerçek bir vaadde bulunmuştur. O mutlak güç saHIbidir, hüküm ve HIkmet saHIbidir.
Lokman (7) Ona âyetlerimiz okunduğu zaman; onları HIç işitmemiş gibi, kulağında bir ağırlık var da büyüklenerek arkasını döner. Ona, elem dolu bir azabı müjdele.
Lokman (5) İşte onlar, Rablerinden gelen bir HIdayet üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
Lokman (3) Bunlar, HIkmet dolu Kitab'ın; iyilik yapanlara bir HIdayet ve rahmet olarak indirilmiş âyetleridir.
Lokman (33) Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. HIçbir babanın çocuğuna HIçbir yarar sağlayamayacağı, HIçbir çocuğun da babasına HIçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun! Şüphesiz Allah'ın va'di gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın.
Lokman (34) Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O, yağmuru indirir, raHImlerdekini bilir. HIç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. HIç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (herşeyden) hakkıyla haberdar olandır.
Secde (2) Kendisinde HIçbir şüphe bulunmayan bu Kitab'ın indirilişi, âlemlerin Rabbi tarafındandır.
Secde (3) Yoksa "Onu Muhammed uydurdu" mu diyorlar? Hayır o, kendilerine senden önce HIçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için, doğru yolu bulsunlar diye Rabbin tarafından indirilmiş gerçektir.
Secde (4) Allah, gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri altı gün içinde (altı evrede) yaratan sonra da Arş'a kurulandır. Sizin için ondan başka HIçbir dost, HIçbir şefaatçi yoktur. Hâlâ düşünüp öğüt almayacak mısınız?
Secde (13) Eğer dileseydik herkese HIdayetini verirdik. Fakat benim, "Andolsun, cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım" sözüm gerçekleşecektir.
Secde (17) HIç kimse, yapmakta olduklarına karşılık olarak, onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez.
Secde (18) HIç mü'min fasık gibi olur mu? Bunlar (elbette) eşit olmazlar.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Sonraki Sayfa >