"HI" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "HI" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 689

SURE ADI AYET
Saffat (30) "Bizim, sizin üzerinizde HIçbir hakimiyetimiz yoktu. Hatta siz azgın bir kavimdiniz."
Saffat (35) Çünkü onlar, kendilerine, "Allah'tan başka HIçbir ilah yoktur" denildiği zaman inanmayıp büyüklük taslıyorlardı.
Saffat (155) HIç düşünmüyor musunuz?
Sad (20) Biz Davud'un mülkünü güçlendirdik, ona HIkmet ve hakla batılı ayıran söz (hüküm verme) yeteneği verdik.
Sad (65) (Ey Muhammed!) De ki: "Ben ancak bir uyarıcıyım. Her şey üzerinde mutlak otorite saHIbi olan bir Allah'tan başka HIçbir ilah yoktur."
Sad (69) "Aralarında tartıştıkları sırada, yüce topluluğa (ileri gelen melekler topluluğuna) dair benim HIçbir bilgim yoktu."
Sad (86) (Ey Muhammed!) De ki: "Bundan (tebliğ görevinden) dolayı sizden HIçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim."
Zümer (50) Bunu kendilerinden öncekiler de söylemişti ama kazandıkları şeyler onlara HIçbir yarar sağlamamıştı.
Zümer (47) Eğer yeryüzünde bulunan her şey tümüyle ve onlarla beraber bir o kadarı da zulmedenlerin olsa, kıyamet günü kötü azaptan kurtulmak için elbette onları verirlerdi. Artık, HIç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından karşılarına çıkmıştır.
Zümer (37) Allah kimi de doğru yola iletirse artık onu saptıracak HIç kimse yoktur. Allah mutlak güç saHIbi, intikam saHIbi değil midir?
Zümer (28) Biz onu, Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye HIçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik.
Zümer (29) Allah, birbiriyle çekişen ortak saHIpleri bulunan bir (köle) adam ile, yalnızca bir kişiye ait olan bir (köle) adamı örnek verdi. Bu iki adamın durumu HIç bir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar.
Zümer (23) Allah sözün en güzelini; âyetleri, (güzellikte) birbirine benzeyen ve (hükümleri, öğütleri, kıssaları) tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri (vücutları) ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de (vücutları da) kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın HIdayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için HIçbir yol gösterici yoktur.
Zümer (19) Hakkında azap sözü (hükmü) gerçekleşenler, HIç onlar gibi olur mu? Cehennemlikleri sen mi kurtaracaksın?
Zümer (18) Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah'ın HIdayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl saHIplerinin ta kendileridir.
Zümer (7) Eğer inkar ederseniz şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının inkar etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizin için buna razı olur. HIçbir günahkâr başka bir günahkârın yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O da size yaptıklarınızı haber verir. Çünkü O göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilir.
Zümer (6) O, sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti. Sizin için hayvanlardan (erkek ve dişi olarak) sekiz eş yarattı.2 Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek üç (kat) karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk (mutlak hakimiyet) yalnız onundur. Ondan başka HIçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
Zümer (5) Gökleri ve yeri hak ve HIkmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki, o mutlak güç saHIbidir, çok bağışlayandır.
Zümer (1) Kitab'ın indirilmesi mutlak güç saHIbi, hüküm ve HIkmet saHIbi Allah tarafındandır.
Mümin (8) "Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da, kendilerine vaad ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç saHIbisin, hüküm ve HIkmet saHIbisin."
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Sonraki Sayfa >