"HI" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "HI" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 689

SURE ADI AYET
Mümin (16) O gün onlar ortaya çıkarlar. Onların HIçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün mülk (hükümranlık) kimindir? Tek olan, her şeyi kudret ve hâkimiyeti altında tutan Allah'ındır
Mümin (20) Allah hak ve adâletle hükmeder. Allah'tan başka taptıkları ise HIçbir hükümde bulunamazlar. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
Mümin (21) Onlar yeryüzünde dolaşıp, kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar, kendilerinden daha güçlü ve yeryüzündeki eserleri daha üstündü. Böyle iken Allah, günahları sebebiyle onları yakaladı. Onları Allah'ın azabından koruyacak HIç kimse olmadı.
Mümin (35) Onlar kendilerine gelmiş HIçbir delil olmaksızın, Allah'ın âyetleri hakkında tartışan kimselerdir. Bu ise Allah katında ve iman edenler katında büyük öfke ve gazap gerektiren bir iştir. Allah, her kibirli zorbanın kalbini işte böyle mühürler.
Mümin (42) "Siz beni Allah'ı inkâr etmeye ve hakkında HIçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi mutlak güç saHIbine, çok bağışlayana (Allah'a) çağırıyorum."
Mümin (43) "Şüphe yok ki sizin beni tapmaya çağırdığınız şeyin ne dünya ne de aHIret konusunda HIçbir çağrısı yoktur. Kuşkusuz dönüşümüz Allah'adır. Şüphesiz, aşırı gidenler cehennemliklerin ta kendileridir."
Mümin (45) Allah onu, onların HIlelerinin kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini, azâbın en kötüsü kuşattı.
Mümin (54) Andolsun, biz Mûsâ'ya HIdayet verdik. İsrailoğulları'na da, akıl saHIpleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı (Tevrat'ı) miras bıraktık.
Mümin (59) Kıyamet günü mutlaka gelecektir, bunda HIç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar.
Mümin (62) İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah! Ondan başka HIçbir ilâh yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da (haktan) döndürülüyorsunuz?
Mümin (65) O diridir. O'ndan başka HIçbir ilâh yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek (samimi olarak) O'na ibadet edin. Hamd, âlemlerin Rabbine mahsustur.
Mümin (74) Sonra onlara, "Allah'ı bırakıp da ortak koştuklarınız nerede?" denilir. Onlar da, "(Yüzüstü bırakıp) bizden uzaklaştılar. Hayır, demek ki, biz önceleri HIçbir şeye tapmıyormuşuz. (taptıklarımız bir HIçmiş)" derler. İşte Allah inkârcıları böyle saptırır.
Mümin (78) Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var. HIçbir peygamber Allah'ın izni olmadan bir mûcize getiremez. Allah'ın emri gelince de hak yerine getirilir. İşte o zaman bunu batıl sayanlar hüsrana uğrarlar.
Fussilet (17) Semûd kavmine gelince biz onlara doğru yolu göstermiştik. Ama onlar körlüğü HIdayete tercih etmişler ve yaptıklarına karşılık, alçaltıcı azap yıldırımı onları çarpmıştı.
Fussilet (38) Eğer onlar büyüklük taslarlarsa, bilsinler ki Rabbinin yanında bulunanlar (melekler), gece gündüz HIç usanmadan onu tespih ederler.
Fussilet (42) Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve HIkmet saHIbi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.
Fussilet (43) Sana ancak, senden önceki peygamberlere söylenenler söylenmektedir. HIç şüphesiz senin Rabbin hem bağışlama saHIbidir, hem de elem dolu bir azap saHIbidir.
Fussilet (44) Eğer biz onu başka dilde bir Kur'an yapsaydık onlar mutlaka, "Onun âyetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber öyle mi?" derlerdi. De ki: "O, inananlar için bir HIdayet ve şifâdır. İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur'an onlara kapalı ve anlaşılmaz gelir. (Sanki) onlara uzak bir yerden sesleniliyor (da anlamıyorlar)."
Fussilet (47) Kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi O'na havale edilir. Meyveler tomurcuklarından ancak O'nun bilgisi altında çıkar, dişi ancak O'nun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara, "Nerede bana ortak koştuklarınız?" diye seslendiği gün şöyle derler: "Sana arz ederiz ki, içimizden onları gören HIçbir kimse yok."
Şura (3) (Ey Muhammed!) Mutlak güç saHIbi, hüküm ve HIkmet saHIbi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Sonraki Sayfa >