"HI" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "HI" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 689

SURE ADI AYET
Şura (11) O, gökleri ve yeri yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da (kendilerine) eşler yaratmıştır. Bu sûretle sizi üretiyor. Onun benzeri HIçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
Şura (20) Kim âHIret kazancını isterse, onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse, ona da istediğinden veririz, fakat onun aHIrette HIçbir payı yoktur.
Şura (31) Yeryüzünde O'nu âciz bırakamazsınız. Sizin için Allah'tan başka HIçbir dost ve yardımcı yoktur.
Şura (44) Allah kimi saptırırsa, artık bundan sonra onun HIçbir dostu yoktur. Azabı gördüklerinde zâlimlerin, "Dünyaya dönmek için bir yol var mı?" dediklerini görürsün.
Şura (46) Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek dostları da yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için HIçbir çıkar yol yoktur.
Şura (51) Allah bir insanla ancak vaHIy yoluyla, yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip, izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz O yücedir, hüküm ve HIkmet saHIbidir.
Zuhruf (4) Şüphesiz o, katımızdaki ana kitapta (Levh-i Mahfuz'da) mevcuttur, çok yücedir, HIkmetlerle doludur.
Zuhruf (14) O bütün çiftleri yaratan, üzerlerine kurulasınız, sonra da, kurulduğunuzda, Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve "Bunu HIzmetimize veren Allah'ın şanı yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz" diyesiniz diye sizin için bindiğiniz gemileri ve hayvanları yaratandır.
Zuhruf (20) "Eğer Rahmân dileseydi biz onlara kulluk etmezdik" dediler. Bu konuda HIçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.
Zuhruf (23) İşte böyle, biz senden önce HIçbir memlekete bir uyarıcı göndermedik ki, oranın şımarık zenginleri, "Şüphe yok ki biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de elbette onların izlerinden gitmekteyiz" demiş olmasınlar.
Zuhruf (63) İsa, apaçık mucizeleri getirdiği zaman şöyle demişti: "Ben size HIkmeti getirdim ve hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyle ise, Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin."
Zuhruf (84) O, gökte de ilâh olandır, yerde de ilah olandır. O hüküm ve HIkmet saHIbidir, hakkıyla bilendir.
Duhan (7) Katımızdan bir emirle her HIkmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
Duhan (8) Ondan başka HIçbir ilâh yoktur. Yaşatır, öldürür. O, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir.
Duhan (39) Biz onları ancak hak ve HIkmete uygun olarak yarattık. Ama onların çoğu bilmiyorlar.
Duhan (41) O gün dostun dosta HIçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez.
Casiye (2) Kitab'ın indirilişi, mutlak güç saHIbi, hüküm ve HIkmet saHIbi Allah tarafındandır.
Casiye (8) Kendisine Allah'ın âyetlerinin okunduğunu işitir de, sonra büyüklük taslayarak sanki onları HIç duymamış gibi direnir. İşte onu elem dolu bir azap ile müjdele!
Casiye (10) Arkalarında da cehennem vardır. Dünyada kazandıkları ve Allah'tan başka edindikleri dostlar onlara HIçbir fayda vermez. Onlar için elbette büyük bir azap vardır.
Casiye (11) İşte bu (Kur'an) bir HIdayettir. Rablerinin âyetlerini inkâr edenlere ise elem dolu çok kötü bir azap vardır.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Sonraki Sayfa >