"HI" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "HI" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 689

SURE ADI AYET
Casiye (12) Allah, içinde gemilerin, emriyle akıp gitmesi, onun lütfunu aramanız ve şükretmeniz için denizi sizin HIzmetinize verendir.
Casiye (13) Göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi katından (bir nimet olarak) sizin HIzmetinize verendir. Elbette bunda düşünen bir toplum için deliller vardır.
Casiye (20) Bu Kur'an, insanlar için kalp gözleri (konumundaki bir nur), kesin olarak inanan bir toplum için de bir HIdayet ve bir rahmettir.
Casiye (22) Allah, gökleri ve yeri, hak ve HIkmete uygun olarak, herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulm edilmez.
Casiye (32) "Şüphesiz, Allah'ın va'di gerçektir, kıyamet hakkında HIçbir şüphe yoktur" dendiği zaman ise; "Kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz, sadece zannediyoruz. Biz bu konuda kesin kanaat saHIbi değiliz" demiştiniz.
Casiye (37) Göklerde ve yerde ululuk O'na aittir. O, mutlak güç saHIbidir, hüküm ve HIkmet saHIbidir.
Ahkaf (2) Kitab'ın indirilişi, mutlak güç saHIbi, hüküm ve HIkmet saHIbi Allah tarafındandır.
Ahkaf (3) Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve HIkmete uygun olarak ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler ise, uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler.
Ahkaf (8) Yoksa, "Onu uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Eğer ben onu uydurmuşsam, Allah'tan gelecek olana (cezaya) karşı siz benim için HIçbir şey yapamazsınız. O, sizin, hakkında (düşüncesizce) yaygara kopardığınız şeyi daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda şâHIt olarak O yeter! O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."
Ahkaf (13) "Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da dosdoğru olanlara HIçbir korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de.
Ahkaf (25) "O, Rabbimin emriyle her şeyi yerle bir eder." Derken evlerinden başka HIçbir şeyleri görünmez hâle geldiler. İşte biz, suç işleyen toplumu böyle cezalandırırız.
Muhammed (11) Bu, Allah'ın inananların yardımcısı olması, inkâr edenlerin ise, HIçbir yardımcısı bulunmamasından dolayıdır.
Muhammed (13) (Ey Muhammed!) Seni çıkaran kendi memleket halkından daha güçlü nice memleket halkları vardı ki, biz onları helak ettik. Onların HIçbir yardımcısı da olmadı.
Muhammed (17) HIdayete erenlere gelince, Allah onların HIdayetini artırır. Onların Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar.
Muhammed (19) Bil ki Allah'tan başka HIçbir ilâh yoktur. Hem kendinin, hem de inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile! Allah gezip dolaştığınız yeri de, içinde kalacağınız yeri de bilir.
Muhammed (25) Kendileri için HIdayet yolu belli olduktan sonra gerisin geri dönenleri, şeytan aldatıp peşinden sürüklemiş, ve kendilerini boş ümitlere düşürmüştür.
Muhammed (32) İnkâr edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine HIdayet yolu belli olduktan sonra Peygamber'e karşı gelenler HIçbir şekilde Allah'a zarar veremezler. Allah, onların amellerini boşa çıkaracaktır.
Fetih (4) O, inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve HIkmet saHIbidir.
Fetih (7) Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah mutlak güç saHIbidir, hüküm ve HIkmet saHIbidir.
Fetih (19) Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç saHIbidir, hüküm ve HIkmet saHIbidir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Sonraki Sayfa >