"HI" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "HI" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 689

SURE ADI AYET
Fetih (28) O, Peygamberini HIdayet ve hak din ile gönderendir. (Allah) o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için (böyle yaptı). ŞaHIt olarak Allah yeter.
Hucurat (8) Allah, kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve HIkmet saHIbidir
Hucurat (14) Bedevîler "İman ettik" dediler. De ki: "İman etmediniz. (Öyle ise, "iman ettik" demeyin.) "Fakat boyun eğdik" deyin.2 Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve Peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan HIçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."
Kaf (6) Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık! Onda HIçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur.
Kaf (18) İnsan HIçbir söz söylemez ki onun yanında (yaptıklarını) gözetleyen (ve kaydeden) hazır bir melek bulunmasın.
Zariyat (26) HIssettirmeden ailesinin yanına gidip, (pişirilmiş) semiz bir buzağı getirdi.
Zariyat (30) Onlar dediler ki: "Rabbin böyle buyurdu. Şüphesiz O, hüküm ve HIkmet saHIbidir, hakkıyla bilendir."
Zariyat (42) Üzerine uğradığı HIçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka onu kül ediyordu.
Zariyat (52) İşte böyle! Onlardan öncekilere HIçbir peygamber gelmemişti ki,"O bir büyücüdür" yahut "bir delidir" demiş olmasınlar.
Tur (8) Onu geri çevirecek HIçbir şey yoktur.
Tur (21) İman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya, biz onların nesillerini kendilerine kattık. Bununla beraber onların amellerinden HIçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazandığı karşılığında reHIndir.
Tur (24) HIzmetlerine verilmiş, kabuğunda saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar.
Tur (46) O gün tuzakları kendilerine HIçbir fayda vermeyecektir ve kendilerine yardım da edilmeyecektir.
Necm (23) Onlar ancak sizin ve atalarınızın (ilah edindiğiniz şeylere) taktığınız isimlerdir. Allah, onlar hakkında HIçbir delil indirmemiştir. Onlar (putperestler)yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tâbi oluyorlar. Andolsun ki, kendilerine, Rableri katından yol gösterici gelmiştir.
Necm (28) Halbuki onların bu hususta HIçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyuyorlar. Şüphesiz zan, hakikat namına HIçbir şey ifade etmez.
Necm (30) İşte onların ilimden ulaşabildikleri nokta! Şüphesiz senin Rabbin, yolundan sapanı daha iyi bilir. O, HIdayete ereni de daha iyi bilir.
Necm (38) HIçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenmez.
Necm (51) Şüphesiz O, önce gelen Âd kavmini ve Semûd kavmini helak etti ve HIç kimseyi bırakmadı.
Kamer (5) Bu haberler, zirveye ulaşmış birer HIkmettir! Fakat uyarılar fayda vermiyor!
Hadıd (1) Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tespih etmektedir. O, mutlak güç saHIbidir, hüküm ve HIkmet saHIbidir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Sonraki Sayfa >