"HI" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "HI" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 689

SURE ADI AYET
Cuma (2) O, ümmîlere, içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve HIkmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar, bundan önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.
Cuma (3) (Allah o peygamberi) onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç saHIbidir, hüküm ve HIkmet saHIbidir.
Cuma (5) Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın âyetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu HIdayete erdirmez.
Münafikun (1) (Ey Muhammed!) Münafıklar sana geldiklerinde, "Senin, elbette Allah'ın peygamberi olduğuna şaHItlik ederiz" derler. Allah senin, elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. (Fakat) Allah o münafıkların HIç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şaHItlik eder.
Münafikun (11) Allah, eceli geldiğinde HIçbir kimseyi asla ertelemez. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.
Tegabun (3) Gökleri ve yeri hak ve HIkmete uygun olarak yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş yalnız O'nadır.
Tegabun (6) Bu, peygamberlerinin, onlara apaçık mucizeler getirmeleri ve onların da, "(Bizim gibi) insanlar mı bizi doğru yola iletecekmiş?" deyip de inkar etmeleri ve yüz çevirmeleri sebebiyledir. Allah da HIçbir şeye muhtaç olmadığını göstermiştir. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layıktır.
Tegabun (11) Allah'ın izni olmaksızın HIçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
Tegabun (13) Allah, kendisinden başka HIçbir ilah bulunmayandır. Mü'minler yalnız Allah'a tevekkül etsinler.
Tegabun (18) O, gaybı da, görünen âlemi de bilendir, mutlak güç saHIbidir, hüküm ve HIkmet saHIbidir.
Tahrim (2) Allah (gerektiğinde) yeminlerinizi bozmayı (ve kefaret ödemeyi) size meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O, hakkıyla bilendir, hüküm ve HIkmet saHIbidir.
Tahrim (10) Allah, inkar edenlere, Nûh'un karısı ile Lût'un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de kocaları, Allah'ın azabından HIçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara, "Haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin!" denildi.
Mülk (3) O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân'ın yaratışında HIçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! HIçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun?
Mülk (9) Onlar da şöyle derler: "Evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve ‘Allah HIçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz' demiştik."
Kalem (7) Şüphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O, HIdayete erenleri de daha iyi bilir.
Kalem (24) Bunun üzerine, "Sakın, bugün orada HIçbir yoksul yanınıza sokulmasın" diye fısıldaşarak yola koyuldular.
Hakka (18) O gün (hesap için Allah'a) arz olunursunuz. HIçbir sırrınız gizli kalmaz.
Hakka (28) "Malım bana HIçbir yarar sağlamadı."
Hakka (40) Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, o (Kur'an), HIç şüphesiz çok şerefli bir elçinin (Allah'dan alıp tebliğ ettiği) sözüdür.
Hakka (47) HIçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Sonraki Sayfa >