"Hakkı" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Hakkı" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 444

SURE ADI AYET
Kehf (22) (Ey Muhammed!) Bazıları bilmedikleri şey Hakkında atıp tutarak: "Onlar üç kişidirler, dördüncüleri köpekleridir" diyecekler. Yine, "Beş kişidirler, altıncıları köpekleridir" diyecekler. Şöyle de diyecekler: "Yedi kişidirler, sekizincileri köpekleridir." De ki: "Onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Zaten onları pek az kimse bilir. O halde onlar Hakkında (Kur'an'daki) apaçık tartışma (yı aktarmak) dan başka tartışmaya girme ve bunlar Hakkında onlardan hiçbirine bir şey sorma.
Kehf (23) Hiçbir şey Hakkında sakın "yarın şunu yapacağım" deme!
Kehf (56) Biz, peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenler ise, Hakkı batılla çürütmek için mücadele ederler. Âyetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya alırlar.
Kehf (70) O da şöyle dedi: "O halde eğer bana tabi olacaksan, ben sana söylemedikçe hiçbir şey Hakkında bana soru sormayacaksın."
Kehf (76) Mûsâ, "Eğer bundan sonra sana bir şey Hakkında soru sorarsam, artık benimle arkadaşlık etme. Doğrusu, tarafımdan (dilenecek son) özre ulaştın (bu son özür dileyişim)" dedi.
Kehf (83) (Ey Muhammed!) Bir de sana Zülkarneyn Hakkında soru soruyorlar. De ki: "Size ondan bir anı okuyacağım."
Meryem (34) Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur.
Meryem (87) Rahmân'ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat Hakkına sahip olmayacaklardır.
Ta Ha (35) "Çünkü sen bizi Hakkıyla görmektesin."
Ta Ha (52) Mûsâ şöyle dedi: "Onlar Hakkındaki bilgi Rabbimin katında bir kitapta (levh-i mahfuzda yazılı)dır. Rabbim yanılmaz ve unutmaz."
Ta Ha (104) Aralarında birbirlerine "(Dünya'da) sadece on (gün) kaldınız" diye gizli gizli konuşacaklar. –Onların, Hakkında konuşacakları şeyi biz daha iyi biliriz.- O vakit içlerinden en aklı başında olanları, "Siz sadece bir gün kaldınız" diyecektir.
Enbiya (4) Peygamber onlara dedi ki: "Rabbim yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O Hakkıyla işitendir, Hakkıyla bilendir."
Enbiya (18) Hayır, biz Hakkı batılın üzerine atarız da beynini parçalar. Bir de bakarsın yok olup gitmiş. Allah'a karşı yakıştırdığınız nitelemelerden ötürü yazıklar olsun size!
Enbiya (24) Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? De ki: "Haydi getirin delilinizi! İşte benimle beraber olanların kitabı ve işte benden öncekilerin kitabı (Hiçbirinde birden fazla ilah olduğuna dair hiçbir delil yok). Şüphesiz çokları Hakkı bilmezler de bu sebeple yüz çevirirler."
Enbiya (78) Dâvûd ile Süleyman'ı da hatırla. Hani bir ekin tarlası Hakkında hüküm veriyorlardı. Çünkü halkın koyunları o ekine girmişti. Biz de hükümlerine şahit olmuştuk.
Enbiya (81) Süleyman'ın hizmetine de güçlü esen rüzgarı verdik. Rüzgar, onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere eser giderdi. Biz her şeyi Hakkıyla bileniz.
Hac (3) İnsanlardan kimi vardır ki, hiçbir bilgisi olmadığı halde Allah Hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytanın ardına düşer.
Hac (4) Şeytan Hakkında, "Her kim onu dost edinirse mutlaka o kimseyi saptırır ve onu cehennem azabına sürükler" diye yazılmıştır.
Hac (6) Bu böyle. Çünkü Allah Hakkın ta kendisidir. Şüphesiz O ölüleri diriltir ve O her şeye Hakkıyla kadirdir.
Hac (9) İnsanlardan öylesi de vardır ki, ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak için, Allah Hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Sonraki Sayfa >