"Hakkı" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Hakkı" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 444

SURE ADI AYET
Hac (19) İşte iki hasım taraf ki, Rableri Hakkında tartışmaya girmişlerdir. Bunlardan inkar edenler için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülür.
Hac (52) Senden önce hiçbir resül ve nebi göndermedik ki, bir şey temenni ettiği zaman, şeytan onun bu temennisine dair vesvese vermiş olmasın. Ama Allah şeytanın vesvesesini giderir. Sonra Allah âyetlerini sağlamlaştırır. Allah Hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Hac (59) Elbette onları hoşnut olacakları bir yere sokacaktır. Şüphesiz Allah Hakkıyla bilendir, halimdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir).
Hac (61) Bu böyle. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Şüphesiz ki Allah Hakkıyla işiten, Hakkıyla görendir.
Hac (62) Bu böyle. Çünkü Allah Hakkın ta kendisidir. O'nu bırakıp da taptıkları ise batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah yücedir, büyüktür.
Hac (63) Allah'ın gökten yağmur indirdiği, böylece yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmedin mi? Şüphesiz, Allah çok lütufkârdır, Hakkıyla haberdardır.
Hac (69) Hakkında ayrılığa düşüp durduğunuz şeyler konusunda kıyamet günü Allah aranızda hüküm verecektir.
Hac (71) Onlar, Allah'ı bırakıp, Hakkında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, kendilerinin de Hakkında hiçbir bilgilerinin bulunmadığı şeylere kulluk ederler. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.
Hac (75) Allah meleklerden de resüller seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah Hakkıyla işitendir, Hakkıyla görendir.
Hac (78) Allah uğrunda Hakkıyla cihad edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim'in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da müslüman diye isimlendirdi ki, Peygamber size şahit (ve örnek) olsun, siz de insanlara şahitt (ve örnek) olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır!
Müminun (27) Bunun üzerine Nûh'a, "Bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre o gemiyi yap" diye vahyettik. "Bizim emrimiz gelip de tandır kaynamaya başlayınca, (sular coşup taştığında Nûh'a) dedik ki: "Her cins canlıdan (erkekli dişili) birer çift, bir de kendileri aleyhinde daha önce hüküm verilmiş olanlardan başka aileni gemiye al ve zulmeden kimseler Hakkında bana hiç yalvarma! Şüphesiz onlar suda boğulacaklardır."
Müminun (62) Biz hiçbir kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz. Katımızda Hakkı söyleyen bir kitab vardır. Onlar zulme, haksızlığa uğratılmazlar.
Müminun (70) Yoksa "O cinnet getirmiş" mi diyorlar? Hayır o, onlara Hakkı getirdi. Halbuki onların pek çoğu haktan hoşlanmamaktadırlar.
Müminun (117) Kim, Hakkında hiçbir delili olmadığı halde Allah ile birlikte başka bir ilaha taparsa, onun hesabı ancak Rabbi katındadır. Şüphesiz kâfirler asla kurtuluşa eremezler.
Nur (12) Bu iftirayı işittiğiniz zaman, iman eden erkek ve kadınlar, kendi (din kardeş)leri Hakkında iyi zan besleyip de, "Bu apaçık bir iftiradır" deselerdi ya!
Nur (15) Hani o iftirayı dilden dile dolaştırıyor; Hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyleri ağzınıza alıp söylüyor ve bunu önemsiz bir iş sanıyordunuz. Halbuki bu, Allah katında büyük bir günahtır.
Nur (18) Allah size âyetleri açıklıyor. Allah her şeyi Hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Nur (21) Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah, dilediği kimseyi tertemiz kılar. Allah Hakkıyla işitendir, Hakkıyla bilendir.
Nur (28) Eğer evde kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size, "Geri dönün" denirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah, yaptıklarınızı Hakkıyla bilendir.
Nur (30) Mü'min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından Hakkıyla haberdardır.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Sonraki Sayfa >