"Hakkı" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Hakkı" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 444

SURE ADI AYET
Sebe (48) De ki: "Şüphesiz Rabbim gerçeği ortaya koyar. O gaybleri Hakkıyla bilendir."
Sebe (50) De ki: "Ben eğer sapmışsam ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer hidayete ermişsem bu da Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Şüphesiz O Hakkıyla işitendir, kuluna çok yakındır."
Sebe (53) Oysa daha önce onu inkar etmişlerdi ve uzak bir yerden gayb Hakkında atıp tutuyorlardı.
Fatır (38) Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz o, gögüslerin özünü (kalplerde olanı) Hakkıyla bilendir.
Fatır (31) (Ey Muhammed!) Sana vahyettiğimiz kitap (Kur'an), kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah (kullarından) Hakkıyla haberdardır. Onları Hakkıyla görür.
Fatır (15) Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye Hakkıyla layık olandır.
Fatır (14) Eğer onları çağırsanız, çağrınızı duymazlar. Duysalar bile çağrınıza karşılık veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana hiç kimse, Hakkıyla haberdar olan (Allah) gibi haber veremez.
Fatır (8) Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse, ameli iyi olan kimse gibi mi olacaktır? Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. (Ey Muhammed!) Onlar için duyduğun üzüntüler yüzünden kendini helak etme! Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını Hakkıyla bilendir.
Fatır (5) Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı (Şeytan) Allah Hakkında sizi aldatmasın.
Fatır (1) Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye Hakkıyla yeter.
Fatır (44) Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Oysa onlar kendilerinden daha da kuvvetli idiler. Ne göklerde ve ne de yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey vardır. Şüphesiz O, Hakkıyla bilendir, Hakkıyla kudret sahibidir.
Fatır (45) Eğer Allah insanları, kazandıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yerkürenin sırtında hiçbir canlı bırakmazdı. Ne var ki, onları belirli bir süreye kadar erteliyor. Nihayet süreleri gelince, (gerekeni yapar). Çünkü Allah, kullarını Hakkıyla görmektedir.
Yasin (38) Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, Hakkıyla bilen Allah'ın takdiri(düzenlemesi)dir.
Yasin (70) (Aklen ve fikren) diri olanları uyarması ve kafirler Hakkındaki o sözün (azabın) gerçekleşmesi için Kur'an'ı indirdik.
Yasin (79) De ki: "Onları ilk defa var eden diriltecektir. O her yaratılmışı Hakkıyla bilendir."
Yasin (81) Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın, onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet yeter. O, Hakkıyla yaratandır, Hakkıyla bilendir.
Saffat (31) "Artık Rabbimizin sözü (azap) bizim Hakkımızda gerçekleşti. Biz onu mutlaka tadacağız."
Saffat (37) Hayır, öyle değil. O, Hakkı getirmiş, (önceki) peygamberleri de tasdik etmiştir.
Saffat (87) "O halde Âlemlerin Rabbi Hakkında görüşünüz nedir?"
Saffat (171) Andolsun, peygamber olarak gönderilen kullarımız Hakkında şu sözümüz geçmişti
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Sonraki Sayfa >