"Hakkı" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Hakkı" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 444

SURE ADI AYET
Zümer (19) Hakkında azap sözü (hükmü) gerçekleşenler, hiç onlar gibi olur mu? Cehennemlikleri sen mi kurtaracaksın?
Zümer (7) Eğer inkar ederseniz şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının inkar etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O da size yaptıklarınızı haber verir. Çünkü O göğüslerin özünü (kalplerde olanı) Hakkıyla bilir.
Zümer (71) İnkar edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. Cehenneme vardıklarında oranın kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: "Size içinizden, Rabbinizin âyetlerini size okuyan ve bu gününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?" Onlar da, "Evet geldi" derler. Fakat inkarcılar Hakkında azap sözü gerçekleşmiştir.
Mümin (3) Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, Hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. O'ndan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır.
Mümin (4) Allah'ın âyetleri Hakkında inkâr edenlerden başkası tartışmaya girişmez. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın.
Mümin (5) Onlardan önce Nûh'un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyler ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış, (gördüler)!
Mümin (6) Böylece Rabbinin, inkâr edenler Hakkındaki, "Onlar cehennemliklerdir" sözü gerçekleşmiş oldu.
Mümin (15) O, dereceleri Hakkıyla yükseltendir, Arş'ın sahibidir. Buluşma günü Hakkında (insanları) uyarmak için, irâdesiyle ilgili vahyi kullarından dilediğine, kendi indirir.
Mümin (20) Allah hak ve adâletle hükmeder. Allah'tan başka taptıkları ise hiçbir hükümde bulunamazlar. Şüphesiz Allah Hakkıyla işitendir, Hakkıyla görendir.
Mümin (34) Andolsun, daha önce Yûsuf da size apaçık deliller getirmişti de, onun size getirdikleri Hakkında şüphe edip durmuştunuz. Daha sonra o ölünce de, "Allah ondan sonra aslâ peygamber göndermez" demiştiniz. İşte Allah aşırı giden şüpheci kimseleri böyle saptırır.
Mümin (35) Onlar kendilerine gelmiş hiçbir delil olmaksızın, Allah'ın âyetleri Hakkında tartışan kimselerdir. Bu ise Allah katında ve iman edenler katında büyük öfke ve gazap gerektiren bir iştir. Allah, her kibirli zorbanın kalbini işte böyle mühürler.
Mümin (42) "Siz beni Allah'ı inkâr etmeye ve Hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi mutlak güç sahibine, çok bağışlayana (Allah'a) çağırıyorum."
Mümin (44) "Size söylediklerimi hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarını Hakkıyla görendir."
Mümin (56) Allah'ın âyetleri Hakkında, kendilerine gelmiş bir delilleri olmaksızın tartışanlar var ya, onların kalplerinde ancak bir büyüklük taslama vardır. Onlar, tasladıkları büyüklüğe asla ulaşmazlar. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz O Hakkıyla işitendir, Hakkıyla görendir.
Mümin (69) Allah'ın âyetleri Hakkında tartışanları görmedin mi? Nasıl da döndürülüyorlar?
Mümin (85) Fakat, azâbımızı gördükleri zaman inanmaları, kendilerine fayda vermedi. Bu, Allah'ın kulları Hakkında eskiden beri yürürlükte olan kanunudur. İşte orada inkârcılar hüsrana uğradılar.
Fussilet (12) Böylece onları, iki günde (iki evrede) yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, mutlak güç sahibi ve Hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir.
Fussilet (20) Nihâyet cehenneme vardıklarında, kulakları, gözleri ve derileri, yapmış oldukları işler Hakkında, kendileri aleyhine şahitlik ederler.
Fussilet (23) "İşte bu sizin, Rabbiniz Hakkında beslediğiniz zannınızdır. O sizi mahvetti de ziyâna uğrayanlardan oldunuz."
Fussilet (36) Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, Hakkıyla işitendir, Hakkıyla bilendir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Sonraki Sayfa >