"Il" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Il" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 604

SURE ADI AYET
Hud (84) Medyen halkına da kardeşleri Şu'ayb'ı peygamber gönderdik. O şöyle dedi: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir Ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum."
Hud (88) Şu'ayb şöyle dedi: "Ey kavmim! Söyleyin bakayım, ya ben Rabbimden gelen açık bir delIl üzere isem ve katından bana güzel bir rızık vermişse!... Ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince (sizi) düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımı Iledir. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum."
Hud (97) Andolsun, biz Mûsâ'yı âyetlerimizle ve apaçık bir mucize Ile Firavun'a ve onun Ileri gelen adamlarına peygamber gönderdik de Ileri gelenler Firavun'un emrine uydular. Halbuki Firavun'un emri doğru değIldi.
Hud (101) Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendIlerine zulmettIler. Rabbinin azap emri gelince Allah'ı bırakıp da taptıkları Ilahları kendIlerine hiçbir fayda sağlamadı. İlahları onların sadece ziyanlarını artırdı.
Yusuf (22) Olgunluk çağına erişince O'na hikmet ve Ilim verdik. İşte biz, iyi davrananları böyle mükâfatlandırırız.
Yusuf (39) "Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı Ilahlar mı daha iyidir, yoksa mutlak hakimiyet sahibi olan tek Allah mı?"
Yusuf (40) "Siz Allah'ı bırakıp; sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlere (düzmece Ilahlara) tapıyorsunuz. Allah onlar hakkında hiçbir delIl indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'a aittir. O, kendisinden başka hiçbir şeye tapmamanızı emretmiştir. İşte en doğru din budur. Fakat insanların çoğu bIlmezler."
Yusuf (43) Kral, "Ben rüyamda yedi semiz ineği, yedi zayıf ineğin yediğini; ayrıca yedi yeşIl başak ve yedi de kuru başak görüyorum. Ey Ileri gelenler! Eğer rüya yorumluyorsanız, rüyamı bana yorumlayın" dedi.
Yusuf (46) (Zindana varınca), "Yûsuf! Ey doğru sözlü! Rüyada yedi semiz ineği yedi zayıf ineğin yemesi, bir de yedi yeşIl başakla diğer yedi kuru başak hakkında bize yorum yap. Ümid ederim ki (vereceğin bIlgi Ile) insanlara dönerim de onlar da (senin değerini) bIlirler" dedi.
Yusuf (76) Bunun üzerine Yûsuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yûsuf'a böyle bir plan öğrettik. Yoksa kralın kanunlarına göre kardeşini alıkoyamazdı. Ancak Allah'ın dIlemesi başka. Biz dIlediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Her Ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bIlen vardır.
Yusuf (88) Bunun üzerine (Mısır'a dönüp) Yûsuf'un yanına girdiklerinde, "Ey güçlü vezir! Bize ve aIlemize darlık ve sıkıntı dokundu. Değersiz bir sermaye Ile geldik. Zahiremizi tam ölç, ayrıca bize sadaka ver. Şüphesiz Allah sadaka verenleri mükafatlandırır" dedIler.
Yusuf (99) (Mısır'a gidip) Yûsuf'un huzuruna girdiklerinde; Yûsuf ana babasını bağrına bastı ve "Allah'ın iradesi Ile güven içinde Mısır'a girin" dedi.
Yusuf (100) Ana babasını tahtın üzerine çıkardı. Hepsi ona (Yûsuf'a) saygı Ile eğIldIler. Yûsuf dedi ki: "Babacığım! İşte bu, daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra; Rabbim beni zindandan çıkararak ve sizi çölden getirerek bana çok iyIlikte bulundu. Şüphesiz Rabbim, dIlediği şeyde nice incelikler sergIleyendir. Şüphesiz O, hakkıyla bIlendir, hüküm ve hikmet sahibidir."
Yusuf (102) İşte bu (kıssa), gayb haberlerindendir. Onu sana biz vahiy yolu Ile bIldiriyoruz. Yoksa onlar tuzak kurarak işlerine karar verdikleri zaman sen onların yanında değIldin.
Rad (4) Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzüm bağları, ekinler; bir kökten çıkan çok gövdeli ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır ki hepsi aynı su Ile sulanır. Ama biz ürünleri konusunda bir kısmını bir kısmına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir kavim için (Allah'ın varlığını gösteren) delIller vardır.
Rad (8) Allah, her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin artırdığı şeyi ve eksIlttiği şeyi bIlir. Her şey onun katında bir ölçü Iledir.
Rad (10) (O'na göre) içinizden sözü gizleyen Ile açığa vuran, geceleyin gizlenenle gündüz ortaya çıkan eşittir.
Rad (16) De ki: "Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?" "Allah'tır" de. De ki, "O'nu bırakıp da kendIlerine (bIle) bir faydası ve zararı olmayan dostlar (mabutlar) mı edindiniz?" De ki, "Kör Ile gören bir olur mu? Ya da karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a, O'nun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma Ile Allah'ın yaratması onlara göre birbirine mi benzedi?" De ki: "Her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O, birdir, mutlak hakimiyet sahibidir."
Rad (17) O, gökten su indirdi de dereler kendi ölçülerince dolup aktı ve sel üste çıkan köpüğü aldı götürdü. Süs eşyası veya yararlanılacak bir şey elde etmek için ateşte erittikleri şeylerden de böyle köpük olur. İşte Allah, hak Ile batıla böyle misal getirir. Köpüğe gelince sönüp gider. İnsanlara yararlı olan ise yerde kalır. İşte Allah böyle misaller verir.
Rad (26) Allah rızkı dIlediğine bol verir, (dIlediğine de) kısar. Onlar ise dünya hayatı Ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sonraki Sayfa >