"Il" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Il" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 604

SURE ADI AYET
Kehf (48) Hepsi saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara, "Andolsun, sizi Ilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz, sizin için hesaba çekIleceğiniz bir zaman belirlemediğimizi sanmıştınız" denir.
Kehf (50) Hani biz meleklere, "Adem için saygı Ile eğIlin" demiştik de İblis'ten başka hepsi saygı Ile eğIlmişlerdi. İblis ise cinlerdendi de Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp da İblis'i ve neslini, kendinize dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin için birer düşmandırlar. Bu, zalimler için ne kötü bir bedeldir!
Kehf (65) Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir Ilim öğretmiştik.
Kehf (66) Mûsâ ona, "Sana öğretIlen bIlgIlerden bana, doğruya Iletici bir bIlgi öğretmen için sana tabi olayım mı?" dedi.
Kehf (79) "O gemi, denizde çalışan bir takım yoksul kimselere ait idi. Onu yaralamak istedim, çünkü onların Ilerisinde, her gemiyi zorla ele geçiren bir kral vardı."
Kehf (91) İşte böyle. Şüphesiz biz onun yanındakIleri Ilmimizle kuşatmışızdır.
Kehf (109) De ki: "Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da Ilave etsek (denizlere deniz katsak); Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi."
Kehf (110) De ki: "Ben de ancak sizin gibi bir insanım, (Ne var ki) bana, ‘Sizin Ilah'ınız ancak bir tek Ilâhtır" diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın."
Meryem (26) "Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, "Şüphesiz ben Rahmân'a susmayı adadım. Bugün hiçbir insan Ile konuşmayacağım" de.
Meryem (27) Kucağında çocuğu Ile halkının yanına geldi. Onlar şöyle dedIler: "Ey Meryem! Çok çirkin bir şey yaptın!"
Meryem (43) "Babacığım! Doğrusu, sana gelmeyen bir Ilim bana geldi. Bana uy ki seni doğru yola Ileteyim."
Meryem (46) Babası, "Ey İbrahim! Sen benim Ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş!" dedi.
Meryem (49) İbrahim, onları da onların taptıklarını da terk edince ona İshak Ile Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık.
Meryem (50) Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dIli var ettik (güzel bir söz Ile anılmalarını temin ettik).
Meryem (52) Ona, Tûr dağının sağ tarafından seslendik ve kendisi Ile gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık.
Meryem (58) İşte bunlar, Adem'in ve Nûh Ile beraber (gemiye) bindirdiklerimizin soyundan, İbrahim'in, Yakub'un ve doğru yola Iletip seçtiklerimizin soyundan kendIlerine nimet verdiğimiz nebîlerdir. KendIlerine Rahmân'ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.
Meryem (76) Allah doğruya erenlerin hidayetini artırır. Kalıcı salih ameller Rabbinin katında sevap bakımından da daha hayırlıdır, sonuç itibari Ile de.
Meryem (81) Onlar, kendIleri için kuvvet ve şeref (kaynağı) olsunlar diye, Allah'tan başka Ilahlar edindIler.
Meryem (94) Andolsun, Allah onları Ilmiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır.
Meryem (97) Ey Muhammed! Biz, Allah'a karşı gelmekten sakınanları Kur'an Ile müjdeleyesin, inat eden bir topluluğu da uyarasın diye, onu senin dIlin Ile (indirip) kolaylaştırdık.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sonraki Sayfa >