"Il" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Il" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 604

SURE ADI AYET
Enbiya (24) Yoksa ondan başka Ilahlar mı edindIler? De ki: "Haydi getirin delIlinizi! İşte benimle beraber olanların kitabı ve işte benden öncekIlerin kitabı (Hiçbirinde birden fazla Ilah olduğuna dair hiçbir delIl yok). Şüphesiz çokları hakkı bIlmezler de bu sebeple yüz çevirirler."
Enbiya (25) Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, "Şüphesiz, benden başka hiçbir Ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin" diye vahyetmişizdir.
Enbiya (29) İçlerinden her kim, "Allah'tan başka ben de şüphesiz bir Ilahım" derse böylesini cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız.
Enbiya (35) Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır Ile de şer Ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.
Enbiya (36) İnkar edenler seni gördükleri zaman ancak alaya alırlar. "Bu mu Ilahlarınızı dIline dolayan?" derler. Halbuki kendIleri Rahmân'ın kitabını inkar ediyorlar.
Enbiya (43) Yoksa bizim dışımızda onları koruyacak Ilahları mı var? O Ilah edindikleri nesneler kendIlerine bIle yardım edemezler. Zaten onlar bizden de yardım görmezler.
Enbiya (45) De ki: "Ben sizi ancak vahy Ile uyarıyorum." Ama sağırlar uyarıldıkları vakit çağrıyı işitmezler.
Enbiya (48) Andolsun, biz Mûsâ Ile Hârûn'a, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için o Furkân'ı (Tevrat'ı) bir ışık ve öğüt olarak verdik.
Enbiya (62) (İbrahim gelince) "Sen mi yaptın bunu Ilahlarımıza ey İbrahim" dedIler.
Enbiya (68) (İçlerinden bazıları), "Eğer (bir şey) yapacaksanız, onu yakın da Ilahlarınıza yardım edin" dedIler.
Enbiya (71) Onu Lût Ile beraber kurtarıp, içinde âlemler için bereketler kıldığımız yere ulaştırdık.
Enbiya (74) Biz Lût'a da bir hikmet ve bir Ilim verdik ve onu çirkin işler yapan memleketten kurtardık. Gerçekten onlar kötü bir toplum idIler, fasık (Allah'ın emrinden çıkan kimseler) idIler.
Enbiya (78) Dâvûd Ile Süleyman'ı da hatırla. Hani bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Çünkü halkın koyunları o ekine girmişti. Biz de hükümlerine şahit olmuştuk.
Enbiya (79) Biz hüküm vermeyi Süleyman'a kavratmıştık. Zaten her birine hükümranlık ve Ilim vermiştik. Dâvûd Ile birlikte, Allah'ı tespih etmeleri için dağları ve kuşları onun emrine verdik. Bunları yapan biz idik.
Enbiya (87) Zünnûn'u da hatırla.8 Hani öfkelenerek (halkından ayrılıp) gitmişti de kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde, "Senden başka hiçbir Ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum" diye dua etti.
Enbiya (99) Eğer onlar Ilah olsalardı oraya varmazlardı. Halbuki hepsi orada ebedi kalacaklardır.
Enbiya (104) Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta Ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, -üzerimize aldığımız bir vaad olarak- onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız.
Enbiya (108) De ki: "Bana ancak, Ilahınızın yalnızca bir tek Ilah olduğu vahyolunuyor. Artık müslüman oluyor musunuz?"
Enbiya (112) (Peygamber), "Ey Rabbim! Hak Ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz, sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahmân'dır" dedi.
Hac (9) İnsanlardan öylesi de vardır ki, ne bir Ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak için, Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezIllik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sonraki Sayfa >