"Il" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Il" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 604

SURE ADI AYET
Şuara (182) "Doğru terazi Ile tartın."
Şuara (195) Uyarıcılardan olasın diye onu güvenIlir Ruh (CebraIl) senin kalbine apaçık Arapça bir dIl Ile indirmiştir.
Şuara (213) Öyle ise sakın Allah Ile beraber başka bir Ilaha yalvarma, sonra azaba uğratılanlardan olursun!
Neml (15) Andolsun! Biz Dâvûd’a ve Süleyman’a Ilim verdik. Onlar, "Hamd, bizi mü’min kullarının bir çoğundan üstün kılan Allah’a mahsustur" dedIler.
Neml (19) Süleyman, onun bu sözüne tebessüm Ile gülerek dedi ki: "Ey Rabbim! Beni; bana ve ana-babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat!"
Neml (26) Allah kendisinden başka hiçbir Ilah bulunmayandır. Büyük Arş’ın Rabbidir.
Neml (29) Sebe kraliçesi Belkıs dedi ki: "Ey Ileri gelenler! Bana çok önemli bir mektup atıldı."
Neml (32) "Ey Ileri gelenler! Durumum hakkında bana görüş bIldirin. Sizler yanımda bulunmadıkça hiçbir işe kesin olarak karar vermem."
Neml (34) (Kraliçe Belkıs) şöyle dedi: "Krallar bir memlekete girdi mi, orayı harap ederler ve halkının Ileri gelenlerini zelIl hale getirirler. İşte onlar böyle yaparlar."
Neml (35) "Ben onlara bir hediye gönderip elçIlerin ne haber Ile döneceklerine bakacağım."
Neml (36) (ElçIlerin sözcüsü) Süleyman’ın huzuruna gelince, Süleyman ona şöyle dedi: "Siz beni mal Ile desteklemek (ve böylece etkIlemek) mi istiyorsunuz? Oysa Allah’ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Fakat hediyenizle ancak siz sevinirsiniz."
Neml (38) Süleyman, "Ey Ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce hanginiz bana onun (kraliçenin) tahtını getirebIlir?"
Neml (44) Ona "köşke gir" denIldi. Köşkü görünce onu(zeminini) derin bir su sandı ve eteklerini topladı. Süleyman ona "Bu, (zemini) bIllurdan döşenmiş bir köşktür" dedi. Belkıs, "Ey Rabbim! Şüphesiz ben nefsime zulmetmiştim. Şimdi ise Süleyman Ile birlikte âlemlerin Rabbi olan Allah’a teslim oldum" dedi.
Neml (60) Yahut gökleri ve yeri yaratan ve size gökten yağmur indirip, onunla, ağaçlarını sizin yetiştiremeyeceğiniz gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah Ile birlikte başka Ilah mı var!? Hayır onlar (Allah’a) eş tutan bir kavimdir.
Neml (61) Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan mı? Allah Ile birlikte başka bir Ilah mı var!? Hayır onların çoğu bIlmiyor!
Neml (62) Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah Ile birlikte başka Ilah mı var!? Ne kadar az düşünüyorsunuz!
Neml (63) Yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve rahmetinin önünden rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah Ile birlikte başka bir Ilah mı var!? Allah onların ortak koştuklarından yücedir.
Neml (64) Yoksa, başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah Ile birlikte başka bir Ilah mı var!? De ki, "Eğer doğru söyleyenler iseniz kesin delIlinizi getirin."
Neml (66) Ahiret (gününün gerçekleşeceği) hakkında bIlgi (peygamberler aracılığı Ile)onlara peşpeşe gelmiştir. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler.
Neml (84) Hesap yerine geldiklerinde Allah şöyle der: "Siz benim âyetlerimi, onları Ilmen kavramamışken yalanladınız öyle mi? Yoksa ne yapıyordunuz ki?!"
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sonraki Sayfa >