"Il" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Il" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 604

SURE ADI AYET
Kasas (3) İman eden bir kavm için Mûsâ Ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek olarak anlatacağız.
Kasas (7) Mûsâ'nın annesine, "Onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize (NIl'e) bırak, korkma, üzülme. Çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız" diye Ilham ettik.
Kasas (10) Mûsâ'nın anasının kalbi bomboş kaldı. Eğer biz (çocuğu Ile IlgIli sözümüze) inancını koruması için kalbine güç vermeseydik, neredeyse bunu açıklayacaktı.
Kasas (14) Mûsâ olgunluk çağına ulaşıp gelişimini tamamlayınca biz ona Ilim ve hikmet verdik. Biz iyIlik edenleri böyle mükafatlandırırız.
Kasas (22) (Şehirden çıkıp) Medyen'e doğru yöneldiğinde, "Umarım Rabbim beni doğru yola Iletir" dedi.
Kasas (32) "Elini koynuna sok. (Alaca hastalığı gibi) bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir hâlde çıksın. Korkudan açılan kolunu kendine çek (toparlan). İşte bunlar, Firavun ve Ileri gelen adamlarına (göstermen için) Rabbin tarafından (sana verIlen) iki delIldir. Çünkü onlar fasık bir kavimdirler."
Kasas (38) Firavun, "Ey Ileri gelenler! Sizin benden başka bir Ilahınız olduğunu bIlmiyorum. Ey Hâmân! Benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap! Belki Mûsâ'nın Ilahına çıkar bakarım(!) Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum" dedi.
Kasas (43) Andolsun, Ilk nesIlleri yok ettikten sonra Mûsâ'ya -düşünüp ibret alsınlar diye- insanların kalp gözünü açan delIller ve bir hidayet rehberi, bir rahmet olarak Kitab'ı (Tevrat'ı) verdik.
Kasas (50) Eğer (bu konuda) sana cevap veremezlerse bIl ki onlar sadece kendi nefislerinin arzularına uymaktadırlar. Kim, Allah'tan bir yol gösterme olmaksızın kendi nefsinin arzusuna uyandan daha sapıktır. Şüphesiz Allah zalimler toplumunu doğruya Iletmez.
Kasas (56) Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola Iletemezsin. Fakat Allah, dIlediği kimseyi doğru yola eriştirir. O doğru yola gelecekleri daha iyi bIlir.
Kasas (70) O, Allah'tır. O'ndan başka hiçbir Ilah yoktur. Dünyada da ahirette de hamd O'na mahsustur. Hüküm yalnızca O'nundur. Kesinlikle O'na döndürüleceksiniz.
Kasas (71) De ki: "Ne dersiniz? Allah, üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi Ilah size bir aydınlık getirir? Hâlâ duymayacak mısınız?"
Kasas (72) De ki: "Ne dersiniz? Allah, üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi Ilah size içinde dinleneceğiniz bir gece getirebIlir? Hâlâ görmeyecek misiniz?"
Kasas (80) KendIlerine Ilim verIlmiş olanlar ise, "Yazıklar olsun size! İman edip de iyi işler yapanlara Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur" dedIler.
Kasas (88) Sen Allah Ile beraber başka bir Ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir Ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz.
Ankebut (46) İçlerinden zulmedenler hariç, Kitap ehli Ile ancak en güzel bir yolla mücadele edin ve (onlara) şöyle deyin: "Biz, bize indirIlene de, size indirIlene de inandık. Bizim Ilahımız ve sizin Ilahınız birdir (aynı Ilahtır). Biz sadece ona teslim olmuş kimseleriz."
Ankebut (49) Hayır, o, kendIlerine Ilim verIlenlerin kalplerindeki apaçık âyetlerdir. Bizim âyetlerimizi ancak zalimler inkâr eder.
Ankebut (69) Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza Ileteceğiz. Şüphesiz Allah mutlaka iyIlik yapanlarla beraberdir.
Rum (8) Onlar, kendi nefisleri(nin yaratılış incelikleri) hakkında hiç düşünmedIler mi? Hem Allah gökler Ile yeri ve ikisi arasındakIleri ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır. Şüphesiz insanların birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar ediyorlar.
Rum (21) KendIleri Ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delIllerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sonraki Sayfa >