"Il" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Il" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 604

SURE ADI AYET
Sad (26) Ona dedik ki: "Ey Dâvûd! Gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında hak Ile hüküm ver. Nefis arzusuna uyma, yoksa seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır."
Sad (46) Şüphesiz biz onları, ahiret yurdunu düşünme özelliği Ile (temizleyip) ihlâslı kimseler kıldık.
Sad (65) (Ey Muhammed!) De ki: "Ben ancak bir uyarıcıyım. Her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan bir Allah'tan başka hiçbir Ilah yoktur."
Sad (72) "Onu şekIllendirip içine ruhumdan üflediğim zaman onun için saygı Ile eğIlin."
Sad (73) Derken bütün melekler topluca saygı Ile eğIldIler.
Sad (75) Allah, "Ey İblis! "Ellerimle yarattığıma saygı Ile eğIlmekten seni ne alıkoydu? Büyüklük mü tasladın, yoksa üstünlerden mi oldun?" dedi.
Zümer (57) Yahut, "Allah beni doğru yola Iletseydi elbette O'na karşı gelmekten sakınanlardan olurdum" demesin.
Zümer (37) Allah kimi de doğru yola Iletirse artık onu saptıracak hiç kimse yoktur. Allah mutlak güç sahibi, intikam sahibi değIl midir?
Zümer (35) (Allah,) işledikleri kötülükleri örtmek ve onlara yaptıklarının en güzeli Ile karşılık vermek için (onları böyle mükafatlandırdı).
Zümer (33) Dosdoğru Kur'an'ı getiren Ile onu tasdik edenler var ya, işte onlar Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır.
Zümer (29) Allah, birbiriyle çekişen ortak sahipleri bulunan bir (köle) adam Ile, yalnızca bir kişiye ait olan bir (köle) adamı örnek verdi. Bu iki adamın durumu hiç bir olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Hayır, onların çoğu bIlmiyorlar.
Zümer (23) Allah sözün en güzelini; âyetleri, (güzellikte) birbirine benzeyen ve (hükümleri, öğütleri, kıssaları) tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derIleri (vücutları) ondan dolayı gerginleşir. Sonra derIleri de (vücutları da) kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dIlediğini doğru yola Iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
Zümer (12) "Bana, müslümanların Ilki olmam da emredIldi."
Zümer (6) O, sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti. Sizin için hayvanlardan (erkek ve dişi olarak) sekiz eş yarattı.2 Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek üç (kat) karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk (mutlak hakimiyet) yalnız onundur. Ondan başka hiçbir Ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
Zümer (3) İyi bIlin ki, halis din yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp da başka dostlar edinenler, "Biz onlara sadece, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz" diyorlar. Şüphesiz Allah ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah yalancı ve nankör olanları doğru yola Iletmez.
Zümer (75) Melekleri de, Rablerini hamd Ile tesbih edip yücelterek Arş'ın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verIlmiş ve "Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur" denIlmiştir.
Mümin (3) Bu kitabın indirIlmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bIlen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. O'ndan başka Ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır.
Mümin (5) Onlardan önce Nûh'un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyler Ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış, (gördüler)!
Mümin (7) Arş'ı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar (melekler) Rablerini hamd ederek tespih ederler, O'na inanırlar ve inananlar için (şöyle diyerek) bağışlanma dIlerler: "Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve Ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azâbından koru."
Mümin (15) O, dereceleri hakkıyla yükseltendir, Arş'ın sahibidir. Buluşma günü hakkında (insanları) uyarmak için, irâdesiyle IlgIli vahyi kullarından dIlediğine, kendi indirir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sonraki Sayfa >