"Il" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Il" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 604

SURE ADI AYET
Hadıd (3) O, Ilk ve sondur. Zâhir ve Bâtın'dır. O, her şeyi hakkıyla bIlendir.
Hadıd (10) Size ne oluyor da, Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden, fetihten (Mekke fethinden) önce harcayanlar ve savaşanlar, (diğerleri Ile) bir değIldir. Onların derecesi, sonradan harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı (cenneti) vadetmiştir. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
Hadıd (16) İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı Ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendIlerine kitap verIlip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan bir çoğu fasık kimselerdir.
Mücadele (3) Kadınlarından zıhar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce, bir köle azat etmelidirler. İşte bu hüküm Ile size öğüt verIliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
Mücadele (11) Ey iman edenler! Size, "Meclislerde yer açın" denIldiği zaman açın ki, Allah da size genişlik versin. Size, "Kalkın", denIldiği zaman da kalkın ki, Allah içinizden inananların ve kendIlerine Ilim verIlenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
Mücadele (12) Ey iman edenler! Peygamber Ile başbaşa konuşacağınız zaman, başbaşa konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu, sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Şâyet (sadaka verecek bir şey) bulamazsanız, bIlin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
Mücadele (22) Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun, babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soy-sopları olsalar bIle, Allah'a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh Ile desteklemiştir. Onları, içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacakları cennetlere sokacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah'ın tarafında olanlardır. İyi bIlin ki, Allah'ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendIleridir.
Haşr (2) O, kitap ehlinden inkar edenleri Ilk toplu sürgünde yurtlarından çıkarandır. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin, kendIlerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah‘ın emri onlara ummadıkları yerden geldi. O, yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki, evlerini hem kendi elleriyle, hem de mü'minlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey basiret sahipleri ibret alın.
Haşr (22) O, kendisinden başka hiçbir Ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen âlemi de bIlendir. O, Rahmân'dır, Rahîm'dir.
Haşr (23) O, kendisinden başka hiçbir Ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dIlediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.
Saf (9) O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da, dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak din Ile gönderendir.
Münafikun (6) Onlara bağışlama dIlesen de, dIlemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah, fasıklar topluluğunu doğru yola Iletmez.
Tegabun (6) Bu, peygamberlerinin, onlara apaçık mucizeler getirmeleri ve onların da, "(Bizim gibi) insanlar mı bizi doğru yola Iletecekmiş?" deyip de inkar etmeleri ve yüz çevirmeleri sebebiyledir. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını göstermiştir. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layıktır.
Tegabun (11) Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya Iletir. Allah her şeyi hakkıyla bIlendir.
Tegabun (13) Allah, kendisinden başka hiçbir Ilah bulunmayandır. Mü'minler yalnız Allah'a tevekkül etsinler.
Talak (7) Eli geniş olan, elinin genişliğine göre nafaka versin. Rızkı dar olan da, Allah'ın ona verdiğinden (o ölçüde) harcasın. Allah bir kimseyi ancak kendine verdiği Ile yükümlü kılar. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır.
Talak (12) Allah, yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah'ın emri bunlar arasından inip durmaktadır ki, Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi Ilmiyle kuşattığını bIlesiniz.
Tahrim (10) Allah, inkar edenlere, Nûh'un karısı Ile Lût'un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettIler de kocaları, Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara, "Haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin!" denIldi.
Hakka (5) Semûd kavmi korkunç bir sarsıntı Ile helâk edIldi.
Hakka (10) Öyle ki Rablerinin elçIlerine karşı geldIler. Bunun üzerine Allah da onları gittikçe artan bir azap Ile yakaladı.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sonraki Sayfa >