"Il" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Il" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 604

SURE ADI AYET
Mearic (30) Ancak eşleri, yahut sahip oldukları cariyeleri başka. Çünkü onlar (eşleri ve cariyeleri Ile olan IlişkIleri konusunda) kınanmazlar.
Nuh (23) "Şöyle dedIler: ‘Sakın Ilâhlarınızı bırakmayın. Hele hele Vedd'i, Süvâ'ı, Yeğus'u, Ye'ûk'u ve Nesr'i hiç bırakmayın."
Cin (2) (Ey Muhammed!) De ki: "Bana cinlerden bir topluluğun (Kur'an'ı) dinleyip şöyle dedikleri vahyedIldi: "Şüphesiz biz doğruya Ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız."
Cin (18) "Şüphesiz mescitler, Allah'ındır. O halde, Allah Ile birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin.
Müzzemmil (9) O, doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir Ilah yoktur. Öyle ise onu vekIl edin.
Müddessir (31) Biz, cehennemin görevlIlerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesIlesi yaptık ki kendIlerine kitap verIlenler kesin olarak bIlsinler, iman edenlerin imanı artsın, kendIlerine kitap verIlenler ve mü'minler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlar Ile kâfirler, "Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi" desinler. İşte böyle. Allah dIlediğini saptırır, dIlediğini doğru yola Iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bIlir. Bu, insanlar için ancak bir uyarıdır.
Müddessir (37) Hayır, (öğüt almazlar.) Aya, çekIlip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o (cehennem) insan için; içinizden Ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir.
İnsan (12) Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipek(ten giysIler) Ile mükafatlandırır.
Nebe (4) Hayır, Ileride bIlecekler.
Nebe (5) Yine hayır; Ileride bIlecekler.
Naziat (9) Onların gözleri (korku Ile) inecektir.
Naziat (19) Seni Rabbine Ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın!"
Tarık (7) Bu su, bel Ile kaburga kemikleri arasından çıkar.
Tarık (13) Şüphesiz o Kur'an, hak Ile bâtılı ayırd eden bir sözdür.
Ala (8) Biz seni en kolay olana kolayca Ileteceğiz.
Ala (19) Şüphesiz bu hükümler Ilk sayfalarda, İbrahim ve Mûsâ'nın sayfalarında da vardır.
Şems (9) Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekIllendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) Ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.
Şems (12) Hani onların en bedbaht olanı (fesat çıkarmak için) Ileri atılmıştı.
Leyl (7) Onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca Iletiriz.
Leyl (10) Fakat, kim cimrIlik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) yalanlarsa biz de onu en zor olana kolayca Iletiriz.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Sonraki Sayfa >