"Rızık" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Rızık" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 89

SURE ADI AYET
Zariyat (57) Ben, onlardan bir Rızık istemiyorum. Bana yedirmelerini de istemiyorum.
Zariyat (58) Şüphesiz Allah Rızık verendir, güçlüdür, çok kuvvetlidir.
Vakıa (89) Fakat (ölen kişi) Allah'a yakın kılınmışlardan ise, ona rahatlık, güzel Rızık ve Naîm cenneti vardır.
Cuma (11) (Durum böyle iken) onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın yanında bulunan, eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, Rızık verenlerin en hayırlısıdır."
Münafikun (10) Herhangi birinize ölüm gelip de, "Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam!" demeden önce, size Rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın.
Talak (3) Onu beklemediği yerden Rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse, O kendisine yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur.
Talak (11) İman edip salih amel işleyenleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık âyetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah'a inanır ve salih bir amel işlerse Allah onu, içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah gerçekten ona güzel bir Rızık vermiştir.
Mülk (21) Peki, Allah rızkını keserse, kimdir size Rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular.
Müzzemmil (20) (Ey Muhammed!) Şüphesiz Rabbin, senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna (gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete) gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı (yükünüzü hafifletti.) Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah, içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan Rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5