"Tövbe" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "Tövbe" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 70

SURE ADI AYET
Mümin (7) Arş'ı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar (melekler) Rablerini hamd ederek tespih ederler, O'na inanırlar ve inananlar için (şöyle diyerek) bağışlanma dilerler: "Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde Tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azâbından koru."
Şura (25) O, kullarından Tövbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir.
Hucurat (11) Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de Tövbe etmezse, işte onlar zâlimlerin ta kendileridir.
Hucurat (12) Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah Tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.
Kaf (33) Onlara şöyle denir:) "İşte bu, size (dünyada) vaad edilmekte olan şeydir. O, her Tövbe eden, onun emrini gözeten için, görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahmân'dan korkan ve O'na yönelmiş bir kalp ile gelen kimseler içindir."
Tahrim (4) (Ey peygamber'in eşleri!) Eğer siz ikiniz Allah'a Tövbe ederseniz, ne iyi. Çünkü kalpleriniz kaydı. Eğer Peygamber'e karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki Allah onun yardımcısıdır, Cebrail de, salih mü'minler de. Bunlardan sonra melekler de ona arka çıkarlar.
Tahrim (5) Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona, sizden daha hayırlı, müslüman, inanan, sebatla itaat eden, Tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verebilir.
Tahrim (8) Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle Tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır, gider. "Ey Rabbimiz! nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter" derler.
Büruc (10) Şüphesiz mü'min erkeklerle mü'min kadınlara işkence edip, sonra da Tövbe etmeyenlere; cehennem azabı ve yangın azabı vardır.
Nasr (3) Allah'ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O'ndan bağışlama dile. Çünkü O Tövbeleri çok kabul edendir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4