"anca" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "anca" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 422

SURE ADI AYET
Müddessir (25) "Bu, ancak insan sözüdür."
Müddessir (31) Biz, cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler, iman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve mü'minler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ile kâfirler, "Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi" desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu, insanlar için ancak bir uyarıdır.
Müddessir (39) ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka.
Nebe (26) ancak, uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler.
Naziat (45) Sen, ancak ondan korkanları uyarıcısın.
Naziat (46) Kıyameti gördükleri gün onlar, sanki dünyada ancak bir akşam, yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler.
Tekvir (28) O, âlemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için, ancak bir öğüttür.
Mutaffifın (12) Onu, ancak her azgın, günahkâr kimse inkar eder.
İnşikak (25) ancak iman edip de sâlih ameller işleyenler başka. Onlar için, bitmez tükenmez bir mükafat vardır.
Büruc (9) Onlar mü'minlere ancak; göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir.
Ala (7) ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyi de.
Gaşiye (21) Artık sen öğüt ver! Sen ancak bir öğüt vericisin.
Gaşiye (24) ancak, kim yüz çevirir, inkâr ederse, Allah onu en büyük azaba uğratır.
Gaşiye (25) Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir.
Leyl (16) O ateşe, ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer.
Leyl (20) O, hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz.(Yaptığı iyiliği) ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için (yapar).
İnşirah (8) ancak Rabbine yönel ve yalvar.
Tin (6) ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır.
Alak (8) Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir.
Beyyine (4) Kendilerine kitap verilenler, ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Sonraki Sayfa >