"de" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "de" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 2599

SURE ADI AYET
Mutaffifın (34) İşte bugün de mü'minler kâfirlere gülerler.
İnşikak (15) Hayır! Sandığı gibi değil! Şüphesiz Rabbi onu görüyordu.
İnşikak (25) Ancak iman edip de sâlih ameller işleyenler başka. Onlar için, bitmez tükenmez bir mükafat vardır.
Tarık (3) O, (ışığıyla karanlığı) delen yıldızdır.
Tarık (8) Şüphesiz Allah'ın onu, öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter.
Tarık (10) (O gün) artık insan için ne bir kuvvet vardır, ne de bir yardımcı.
Tarık (14) O, boş bir söz değildir.
Tarık (16) Ben de bir tuzak kurarım.
Ala (7) Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyi de.
Ala (10) Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır.
Ala (13) Sonra orada ne ölür (kurtulur), ne de (rahat bir hayat) yaşar.
Gaşiye (1) dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi?
Gaşiye (5) Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler.
Gaşiye (7) O, ne besler ne de açlıktan kurtarır.
Gaşiye (17) deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır!
Gaşiye (22) Sen, onlar üzerinde bir zorba değilsin.
Gaşiye (26) Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.
Fecr (5) Şüphesiz bunlarda, akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır.
Fecr (15) İnsan ise; Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde, "Rabbim bana ikram etti" der.
Fecr (16) Ama onu deneyip rızkını daraltınca da, "Rabbim beni aşağıladı" der.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Sonraki Sayfa >