"firavun" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "firavun" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 80

SURE ADI AYET
Mümin (26) firavun dedi ki: "Bırakın beni Mûsâ'yı öldüreyim. (Faydası olacaksa) Rabbini yardıma çağırsın! Çünkü ben onun, dininizi değiştireceğinden, yahut yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağından korkuyorum."
Mümin (28) firavun ailesinden, imanını gizlemekte olan mü'min bir adam şöyle dedi: "Rabbim Allah'tır, dediği için bir adamı öldürecek misiniz? Halbuki o, size Rabbinizden apaçık mucizeler getirdi. Eğer yalancı ise, yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyorsa, sizi tehdit ettiği şeylerin bir kısmı başınıza gelecektir. Şüphesiz Allah, aşırı giden, yalancılık eden kimseyi doğru yola eriştirmez."
Mümin (29) "Ey kavmim! Bugün yeryüzüne hâkim kimseler olarak iktidar ve saltanat sizindir. Ama başımıza geldiğinde bizi, Allah'ın azabından kim kurtarır?" firavun, "Ben size ancak kendi görüşümü bildiriyorum ve sizi ancak doğru yola götürüyorum" dedi.
Mümin (37) firavun dedi ki: "Ey Hâmân! Bana yüksek bir kule yap, belki yollara, göklerin yollarına erişirim de Mûsâ'nın ilâhını görürüm(!) Çünkü ben, onun yalancı olduğuna inanıyorum." Böylece firavun'a yaptığı kötü iş süslü gösterildi ve doğru yoldan saptırıldı. firavun'un tuzağı, tamamen sonuçsuz kaldı.
Mümin (45) Allah onu, onların hilelerinin kötülüklerinden korudu. firavun ailesini, azâbın en kötüsü kuşattı.
Zuhruf (46) Andolsun, biz Mûsâ'yı mucizelerimizle firavun'a ve ileri gelen adamlarına göndermiştik de o, "Şüphesiz ben âlemlerin Rabbinin elçisiyim" demişti.
Zuhruf (51) firavun kavmine seslenerek dedi ki: "Ey kavmim! Mısır hükümdarlığı benim değil mi? Şu nehirler de benim altımdan akıyor (değil mi?) Hâlâ görmüyor musunuz?"
Zuhruf (54) firavun kavmini küçük düşürdü (ezdi). Onlar da kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplumdu.
Duhan (17) Andolsun, onlardan önce firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber (Mûsâ) gelmişti.
Duhan (31) Andolsun, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan; firavun'dan kurtardık. Çünkü o, haddi aşanlardan bir zorba idi.
Kaf (14) Onlardan önce Nûh kavmi, Res halkı ve Semûd kavmi, Âd ve firavun, Lût'un kardeşleri, Eykeliler, Tübba'ın2 kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar (kendilerine gönderilen) peygamberleri yalanladılar, böylece kendilerini uyardığım şey gerçekleşti.
Zariyat (38) Mûsâ kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu açık bir delil ile firavun'a göndermiştik.
Kamer (41) Andolsun, firavun'un ailesine de uyarıcılar gelmişti.
Tahrim (11) Allah, iman edenlere ise, firavun'un karısını örnek gösterdi. Hani o, "Rabbim! Bana katında, cennette bir ev yap. Beni firavun'dan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar!" demişti.
Hakka (9) firavun, ondan öncekiler ve yerle bir olan şehirler (halkı olan Lût kavmi) hep o suçu işlediler.
Müzzemmil (15) (Ey Mekkeliler!) Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim, firavun'a da bir peygamber göndermiştik.
Müzzemmil (16) Ama firavun o peygambere isyan etti, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde yakalayıverdik.
Naziat (17) "Haydi firavun'a git! Çünkü o azmıştır."
Büruc (18) Orduların, firavun ve Semûd'un haberi sana geldi mi?
Fecr (10) (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd'un kavmi) Ad'e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyan (Salih'in kavmi) Semûd'a, kazıklar sahibi firavun'a ne yaptığını görmedin mi?
< Önceki Sayfa 1 2 3 4