"gü" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "gü" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1086

SURE ADI AYET
Duhan (49) (Deyin ki:) "Tat bakalım! Hani sen çlüydün, şerefliydin!?"
Duhan (51) Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise venli bir yerdedirler.
Duhan (55) Orada ven içinde her türlü meyveyi isterler.
Casiye (2) Kitab'ın indirilişi, mutlak ç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır.
Casiye (5) Geceyle ndüzün birbiri ardınca gelişinde, Allah'ın gökten rızık (sebebi olarak yağmur) indirip, onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için deliller vardır.
Casiye (7) Her nahkâr yalancının vay haline!
Casiye (14) İnananlara söyle, Allah'ın (ceza) nlerinin geleceğini ummayanları (şimdilik) bağışlasınlar ki Allah herhangi bir topluma (kendi) kazandığının karşılığını versin.
Casiye (16) Andolsun biz, İsrailoğullarına kitap, hükümranlık ve peygamberlik verdik. Onları zel ve temiz yiyeceklerle rızıklandırdık ve onları (dönemlerinde) âlemlere üstün kıldık.
Casiye (17) Onlara din işi konusunda açık deliller verdik. Ama onlar ancak kendilerine bilgi geldikten sonra, aralarındaki hasetten dolayı ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin, hakkında ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kıyamet nü, aralarında hüküm verecektir.
Casiye (26) De ki: "Allah sizi yaşatıyor. Sonra sizi öldürecek, sonra da kendisinde şüphe olmayan Kıyamet nünde sizi bir araya getirecek, ama insanların çoğu bilmezler."
Casiye (27) Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı n, işte o n bâtıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır.
Casiye (28) O n her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. (Onlara şöyle denilir:) "Bun (yalnızca) yaptıklarınızın karşılığı verilecektir."
Casiye (31) İnkâr edenlere gelince onlara şöyle denir: "Âyetlerim size okunmuştu da sizler büyüklük taslamış ve nahkâr bir kavim olmuş değil miydiniz?"
Casiye (34) Onlara şöyle denir: "Bune kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi, bu n biz de sizi unutuyoruz. Barınağınız ateştir. Yardımcılarınız da yoktur."
Casiye (37) Göklerde ve yerde ululuk O'na aittir. O, mutlak ç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ahkaf (2) Kitab'ın indirilişi, mutlak ç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır.
Ahkaf (5) Kim, Allah'ı bırakıp da, kıyamet nüne kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır? Oysa onlar, bunların tapınmalarından habersizdirler.
Ahkaf (6) İnsanlar (kıyamet nü) toplandığında, o taptıkları kendilerine düşman oluverir, onların ibâdetlerini de inkâr ederler.
Ahkaf (16) İşte, yaptıklarının iyisini kabul edeceğimiz ve nahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu, onlara öteden beri yapılagelen doğru bir va'ddir.
Ahkaf (20) İnkâr edenler ateşe sunuldukları n, (onlara şöyle denir:) "Dünyadaki hayatınızda zelliklerinizi bitirdiniz, onların zevkini sürdünüz. Bun ise yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı, alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız."
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Sonraki Sayfa >