"gü" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "gü" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1086

SURE ADI AYET
Fetih (26) Hani inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah ise, Peygamberine ve inananlara huzur ve venini indirmiş ve onların takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma) sözünü tutmalarını sağlamıştı. Zâten onlar buna lâyık ve ehil idiler. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir.
Fetih (27) Andolsun, Allah, Peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse, siz ven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak, korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi.
Hucurat (7) Bilin ki, aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o, birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah, size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize zel göstermiş; inkârı, fasıklığı ve (İslam'ın emirlerine) karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir.
Hucurat (12) Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı nahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.
Kaf (20) (İnsanlar öldükten sonra tekrar dirilmeleri için) Sûr'a üfürülecek. İşte bu, tehdidin gerçekleşeceği ndür.
Kaf (30) O n Cehenneme, "Doldun mu?" deriz. O da, "daha var mı?" der.
Kaf (34) "Oraya esenlikle girin. İşte bu, ebedilik nüdür."
Kaf (38) Andolsun, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı nde (altı evrede) yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı.
Kaf (39) O halde onların söylediklerine sabret ve neşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ederek tespih et.
Kaf (41) (Ey Muhammed!) Çağırıcının yakın bir yerden sesleneceği n, (o sese) kulak ver.
Kaf (42) O n insanlar hakka çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu, (kabirlerden) çıkış nüdür.
Kaf (44) O n yer, onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu, (hesap için) bir toplamadır, bize göre kolaydır.
Zariyat (12) "Ceza nü ne zaman?" diye sorarlar.
Zariyat (14) Ateş üzerinde azaba uğratılacakları n (görevli melekler onlara şöyle der): "Azabınızı tadın! İşte acele isteyip durduğunuz şey budur."
Zariyat (39) O ise kuvvetine venerek yüz çevirdi ve "Bu bir büyücü veya delidir" dedi.
Zariyat (45) Artık, ne yerlerinden kalkmaya çleri yetti ne de başkasından yardım görebildiler.
Zariyat (47) Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim (her şeye) cümüz yeter.
Zariyat (48) Yeri de biz döşedik. Biz ne zel döşeyiciyiz.
Zariyat (58) Şüphesiz Allah rızık verendir, çlüdür, çok kuvvetlidir.
Zariyat (60) Uyarıldıkları nlerinden dolayı vay o inkar edenlerin haline!
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Sonraki Sayfa >