"gü" kelimesini diğer meallerde de aramak için; lütfen kutudan meal seçin.

Bu mealde "gü" kelimesinin geçtiği ayet sayısı: 1086

SURE ADI AYET
Rahman (37) Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı l haline geldiği zaman (haliniz ne olur?)
Rahman (39) İşte o n ne insana, ne cine nahı sorulmayacak.
Rahman (48) İki cennet de (ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi) çeşit çeşit zelliklerle bezenmiştir.
Rahman (70) Onlarda huyları zel, yüzleri zel dilberler vardır.
Rahman (76) Onlar yeşil yastıklara ve zel yaygılara yaslanırlar, (nimetlenirler).
Vakıa (25) Orada ne boş bir söz, ne de naha sokan bir şey işitirler.
Vakıa (46) Büyük nah üzerinde ısrar ediyorlardı.
Vakıa (50) De ki: "Şüphesiz öncekiler ve sonrakiler, mutlaka belli bir nün belli bir vaktinde toplanacaklardır."
Vakıa (56) İşte bu hesap ve ceza nünde onlara ziyafetleridir.
Vakıa (89) Fakat (ölen kişi) Allah'a yakın kılınmışlardan ise, ona rahatlık, zel rızık ve Naîm cenneti vardır.
Hadıd (1) Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tespih etmektedir. O, mutlak ç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Hadıd (2) Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca O'nundur. Diriltir, öldürür. O her şeye hakkıyla cü yetendir.
Hadıd (4) O, gökleri ve yeri altı nde (altı evrede) yaratan, sonra Arş'a kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
Hadıd (6) Geceyi ndüze sokar, ndüzü de geceye sokar. O, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.
Hadıd (10) Size ne oluyor da, Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden, fetihten (Mekke fethinden) önce harcayanlar ve savaşanlar, (diğerleri ile) bir değildir. Onların derecesi, sonradan harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en zel olanı (cenneti) vadetmiştir. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
Hadıd (11) Kim Allah'a zel bir borç verecek ki, Allah da onu kendisine kat kat ödesin. Ona çok değerli bir mükafat da vardır.
Hadıd (12) Mü'min erkeklerle mü'min kadınların nurlarının, önlerinde ve sağlarında koştuğunu göreceğin n kendilerine şöyle denir: "Bun size müjdelenen şey içlerinden ırmaklar akan, ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir." İşte bu büyük başarıdır.
Hadıd (13) Münafık erkeklerle münafık kadınların, iman edenlere, "Bize bakın ki sizin ışığınızdan biz de aydınlanalım" diyecekleri n kendilerine, "Arkanıza (dünyaya) dönün de bir ışık arayın" denilecektir. Derken aralarına kapısı olan bir sur çekilir. Bunun iç tarafında rahmet, onlar (münafıklar) tarafındaki dış cihetinde ise azap vardır.
Hadıd (18) Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar ve Allah'a zel bir borç verenler var ya, (verdikleri) onlara kat kat ödenir. Ayrıca onlara çok değerli bir mükafat da vardır.
Hadıd (25) Andolsun, biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı (ölçüyü) indirdik ki, insanlar adaleti yerine getirsinler. Kendisinde müthiş bir ç ve insanlar için birçok faydalar bulunan demiri yarattık (ki insanlar ondan yararlansınlar). Allah da kendisine ve Resüllerine gayba inanarak yardım edecekleri bilsin. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak ç sahibidir.
< Önceki Sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Sonraki Sayfa >